Norsk øl i egen forening

Publisert Sist oppdatert

Nye tider: Direktør Helge Hasselgård i Den norske Bryggeriforening. (Foto: Dag Øyvind Olsen/Newswire).

– Vi tar tilbake navnet som foreningen fikk da den ble stiftet i 1901, og vi skal arbeide for store og små ølprodusenter i hele landet. Det skjer mye spennende innen internasjonal ølproduksjon, og vi har mye å jobbe med, sier direktør Hasselgård i Den norske Bryggeriforening til Newswire.

I 1988 gikk Bryggeriforeningen sammen med mineralvannindustrien om en felles forening, og har siden den gang ivaretatt interessene til produsenter av både øl og mineralvann. Når foreningen nå skifter navn, fra Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM) til Bryggeriforeningen, innebærer det at den igjen bare skal representere bryggeriene her i landet.

– Det er viktig at bryggeriene står sammen som én bransje, medlemmene er enige om at de har felles grunnleggende interesser.

Under press

Helge Hasselgård sier at økt salg av importert øl, vin og brennevin er en utfordring. Det samme er den store grensehandelen og smuglingen av øl.

– Derfor skal vi fortsette å jobbe for å få ned ølavgiften og gi norske ølprodusenter gode rammevilkår slik at vi kan opprettholde en levedyktig bryggeriindustri i Norge. Som alkoholprodusenter har vi også et særlig samfunnsansvar som vi er bevisst.

Hasselgård sier foreningen skal være i konstruktiv dialog med myndigheter og andre interessenter om de utfordringer som er knyttet til dette.

Da Bryggeriforeningen ble stiftet i 1901, hadde den 45 medlemmer. Nå er tallet nede i fem. Mye har skjedd i norsk bryggerinæring siden den gang.

Store og små

Den internasjonale trenden er at færre og større bryggerikonserner dominerer, samtidig som det vokser fram små nisjebryggerier.

– Det ser ut til at utviklingen er den samme i Norge, og foreningen er åpen også for de nye, mindre ølprodusentene. Nisjeproduksjon i mat og drikke vil bety mer i årene som kommer, der fokus kan være på lokale spesialiteter eller særegen vare som skiller seg ut, sier Hasselgård.

Han tror at Norge vil få flere små bryggerier fremover, men konkurransen blir fortsatt tøff for alle aktører.

Den norske Bryggeriforenings medlemmer pr 1.juli 2005 er:

Aass Bryggeri

Berentsens Brygghus

Hansa Borg Bryggerier

Macks Ølbryggeri

Ringnes

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Den norske Bryggeriforening.

Thumbnail Image: