Med vaskefilla på nett

Publisert Sist oppdatert

Det nye nettstudiet er i regi av FB Fjernundervisning/FU Nettstudier. De er i ferd med å ferdigstille et helt nytt nettbasert kurs innen renhold og hygiene. Kurset baserer seg på en ny fagbok, ”Renhold – grunnmoduler – fagrenholder” som er skrevet av Else Liv Hagesæther. Hun har tidligere skrevet en rekke bøker om renhold, både for dem som jobber profesjonelt innen faget og for vanlig hjemmerenhold.

Modulbasert

Det nye kurset er utviklet med støtte fra Kunnskapsdepartementet og i samarbeid med en bedrift som driver renholds- og cateringtjenester i Nordsjøen. Opplæringen er bygd opp av 8 moduler som tar for seg disse emnene:

- Innføring i god service og HMS
- Renholdsmaskiner
- Renholdsmidler
- Renholdsflater i yrkesbygg
- NS INSTA 800
- Flekkfjerning og rens og vask av tekstiler
- Planlegging og organisering
- Renhold og hygiene i helseinstitusjoner

En modul kan blant annet inneholde; Innføring i riktig bruk av kroppen under arbeid med renhold. Riktige bevegelser og teknikker. Ergonomi. Hvordan man unngår eksem og andre skader. Hvordan velge mellom tørre, fuktige og våte metoder til renhold av innredning og inventar, for å nevne noe.

Hver modul avsluttes med en kunnskapsprøve og et praksisbrev.
Den åttende renholdsmodulen kommer i to versjoner, en for storkjøkken og en for helseinstitusjoner.

Interaktivt

Opplæringen er bygd opp med tekster, lydfiler, videoer og andre ressurser på internett. I tillegg til den nye læreboka. Det er også lagt vekt på å legge stoffet til rette for lese- og skrivesvake. Opplæringen kan gjennomgås som ren fjernundervisning eller den kan kombineres med lokale samlinger.

– Det som er helt nytt i forhold til andre nettbaserte kurs, er at det inneholder videoer som for eksempel viser hvordan rengjøringsmaskiner brukes, hvordan man jobber riktig ergometrisk og lignende, sier Mari Engdal fra FU Nettstudier. Studiets videoer som viser maskiner i bruk, kommer for det meste fra maskinleverandørene.

Ønsker fagutdanning

– Både forlaget, forfatteren av læreboka og vi ønsker at dette modulbaserte nettstudiet skal kunne videreføres, slik at de som tar det ender opp med fagbrev innen renhold, sier Engdal. Planene ligger klare og i løpet av året er det meningen at lærebøker og annet nødvendig materiell skal være ferdig.

– Vi gjør veien dit litt enklere, smiler Engdal, som mener nettkurs gjerne kan være litt morsomt med videoer og interaktivitet.

Fra før av har de blant annet et teorikurs som leder fram til fagbrev i renhold, et kurs som ca 3500 renholdere allerede har gjennomført.

Har evaluert prosjektet

Utforming og ikke minst innhold av nettkurset er blitt grundig evaluert av deltagerne i prøveprosjektet og svarene har gitt nyttig informasjon om hva som kan forbedres og hva som fungerer. På spørsmål om hvordan denne opplæringen har endret måten deltagerne ser på jobben sin, og hvordan de utfører den, svarer de:

– Jeg var relativt ny i jobben, så jeg hadde veldig god nytte av alt i opplæringen.

– Jeg er utdannet kjøkkensjef med lang yrkeserfaring og i min jobb som forpleiningssjef er det like mye renhold som mat. Med dette kurset har jeg større faglig tyngde når renhold skal vurderes og renholdere veiledes.
– Det er dessverre slik at mange som er ansatt som renholdere ikke har noen form for kurs/utdanning innen renhold og dermed får vi store variasjoner på hva som er godt nok renhold.

– Jeg er mer bevisst på ergonomi, mer bevisst på viktigheten av renhold, og på hvordan jobben bør utføres på best mulig måte. Fått masse kunnskap om hvor viktig det er å bruke riktige metoder og riktig utstyr når jeg skal rengjøre.

– Tenker mye mer på riktige arbeidsstillinger og viktigheten av det jeg gjør.

– Jeg er blitt sikrere i jobben min, jeg vet hvilken rengjøringsmetode jeg skal benytte, samt jeg har lært mye om rengjøringsmidler og maskiner, så dette har vært et meget nyttig kurs for meg.

– Alltids noe en kan endre på og bli minnet på. Selv om jeg har fagbrev var det meste nyttig. Stolthet over arbeidet vokser jo, dess mer kunnskap en har.

Thumbnail Image: