Lilleborg serverer fugl.....

Publisert Sist oppdatert
Suma Maskinoppvaskmiddel L46 og Suma Tørremiddel A7 re-lanseres nå som miljømerkede midler i september.

- Lilleborg Profesjonell har alltid lagt vekt på miljøhensyn i forbindelse med produktutvikling, det var derfor ikke nødvendig å gjøre noe med produktene for å tilfredsstille de strenge miljøkravene for svanemerking, forteller produktsjef Dijana Spehar i Lilleborg.

Årsaken til at Lilleborg nå velger å miljømerke profesjonelle maskinoppvaskmidler for første gang, er blant annet at kundene har begynt å svanemerke sine virksomheter og kjeder. Selv om produktene hele tiden har tilfredsstilt kriteriene, innebærer merkingen en stor jobb med hensyn til dokumentasjon og søkerprosess, - men nå er Svanen på plass, kan produktsjefen konstantere.
Også innen håndhygiene fokuseres det på miljøtilpasning, og Lilleborg Profesjonell lanserer derfor en ny svanemerket variant for den daglige håndvasken; Soft Care Sensitive.

- Ute i markedet veier miljøsertifisering stadig tyngre når hygieneproduktene skal velges. Samtidig må produktene gi en effektiv, men også skånsom håndvask. Med Sensitive tilbyr Lilleborg Profesjonell et alternativ som ivaretar alle disse hensynene i én pakning, sier produktansvarlig for personlig hygiene, Lars Wulff-Nilsen.
Soft Care Sensitive er det andre svanemerkede produktet i Lilleborg Profesjonells populære serie Soft Care Line, som tilbyr et komplett spekter av milde håndhygieneprodukter til samme dispenser, fra hånddesinfksjon og såpe til dusjgel og hudkrem.
Thumbnail Image: