Stordalen og barna

Stordalen-barna overtar

Petter Stordalen beholder kontrollen, men overdrar eierskapet i Strawberry Holding AS, som blant annet inkluderer Nordic Choice Hotels, til sine barn, Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20).

Publisert

Overføringen av eierskapet til Strawberry Holding-konsernet ble kunngjort av Petter A. Stordalen selv på Nordic Choice Hotels mønstring: Vinterkonferansen.

- Jeg har aldri vært i bedre form og aldri vært lenger unna pensjonisttilværelsen. Dette handler om at den dagen jeg ikke lenger er her, så vil barna mine overta ansvaret for konsernet på en måte som sikrer langsiktighet og kontinuitet, sier Petter A. Stordalen.

Sikrer kontinuitet

Overføringen innebærer i praksis ingen endringer utover eierskapet innad i familien. Petter A. Stordalen vil fortsette å kontrollere selskapet så lenge han lever. Videre hindres muligheten for at konsernet selges, deles opp eller børsnoteres. Dette gjøres for å sikre kontinuitet, langsiktighet og skape trygghet for de ansatte.

– Jeg har bransjens aller beste medarbeidere, og det er viktig for meg at alle disse fabelaktige menneskene vet at hele familien nå er sammen bak ønsket om å beholde både selskapet og de ansatte fremover, forteller Petter A. Stordalen.

De ansatte i fokus

Stordalens tre barn har alle uttrykt et ønske og interesse om å delta i den videre utviklingen av farens livsverk.

– Vi er både ydmyke og stolte over å få lov til å overta dette fantastiske selskapet en dag i fremtiden, sier Emilie A. Stordalen, som er Petter A. Stordalens eldste barn.

Hotellkongen har i mange år vært opptatt av kulturbygging, og holder en rekke foredrag om temaet. Barna sier dette har vært inspirerende:

– Pappa har lært oss mye om hvordan du skaper en god arbeidsplass og hvordan medarbeidere best kan trives, trekker Henrik A. Stordalen frem.

Planlagt lenge

Generasjonsskiftet har vært planlagt gjennom flere år. Høsten 2016 gjennomgikk selskapsstrukturen en omfattende restrukturering for å legge til rette for en senere overføring av eierskapet, og parallelt med prosessen fikk Stordalens tre barn styreplasser i Stordalen Foundation.

Fakta om Strawberry Holding AS

Strawberry Holding AS er 100 prosent eid av familien Stordalen

Totalt består Strawberry Holding AS av 4 virksomheter som opererer innenfor ulike forretningsområder

Konsernet investerer hovedsakelig innenfor eiendom, finans, hotelldrift og kunst

I tillegg støtter konsernet utvalgte initiativ og organisasjoner som bidrar til et mer bærekraftig samfunn

Fakta om overføringen av eierskapet

Petter A. Stordalen overfører 99,99 % av sine aksjer i eierselskapet Strawberry Holding AS til tre investeringsselskaper (Rosales Invest AS, Rosoideae Invest AS, Rosasease Invest AS og) som eies av hans tre barn Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20)

Petter A. Stordalen beholder 0,01 % av aksjene i Strawberry Holding AS og gjennom tilhørende aksjonæravtaler, beholder Petter A. Stordalen kontrollen over Strawberry Holding AS så lenge han lever. Overføringen innebærer dermed ingen praktiske endringer utover eierskapet i familien.

Selskapet Strawberry Fields, som er et rent eiendomsselskap eiet av Petter A. Stordalen privat, er ikke omfattet av overføringen

Powered by Labrador CMS