Ny styreleder i NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke har valgt konsernsjef Erik Volden i Kavli som ny styreleder.

Publisert

Volden ble enstemmig valgt i forbindelse med NHO Mat og Drikkes generalforsamling 26. april 2017.

Han overtar styreledervervet etter direktør Egil Olsvik fra Nortura SA, som har ledet NHO Mat og Drikke-styret siden foreningen ble etablert i 2015. Olsvik fortsetter som nestleder i Styret.

– Mat- og drikkenæringen har satt seg ambisiøse målsetninger for helse og kosthold, bærekraftig produksjon, og ikke minst for å bidra til økt nyskaping og entrepenørskap. Da er det viktig med en sterk organisasjon i ryggen. Med 1,500 bedrifter og 40,000 årsverk representerer NHO Mat- og Drikke en av de største fastlandsindustriene i Norge, og er den sentrale premissgiver når det gjelder rammebetingelser for mat, drikke- og bionæringen, sier Erik Volden

Samarbeid

Erik Volden har mer enn 30 års erfaring fra mat- og drikkebransjen, både som toppleder for flere selskaper og som tillitsvalgt i NHO-fellesskapet. Han har de 12 siste årene ledet Kavlikonsernet, som har betydelig virksomhet i Norge (O. Kavli og Q-Meieriene), i Norden forøvrig og i Storbritannia. 

 – Jeg er takknemlig for den tillit jeg har fått som ny styreleder. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med å bidra til vekst, verdiskapning, investeringer og konkurransekraft for våre medlemsbedrifter – i nært samarbeide med styret for øvrig, administrasjonen og våre viktige samarbeidspartnere, fortsetter Volden.

I tillegg til valgene av styreleder og nestleder ble styremedlemmene Harald Li (Norske Landbrukstjenester), Knut G. Heie (Agra Industrier), Ola Bekken (Felleskjøpet Agder Rogaland), Håkon Mageli (Orkla) og Olav Veum (Skogbrukets Servicekontor) gjenvalgt. Styret består for øvrig av Lars A. Midtgaard (Hansa Borg Bryggerier), Hanne Refsholt (Tine), Trine Lerum Hjellhaug (Lerum), Terje Wester (Fatland), Axel Brun (H.A. Brun) og Katrine Røed Meberg (Norges Gartnerforbunds Servicekontor). 

Powered by Labrador CMS