Nytt hotell må bygge om

Publisert Sist oppdatert

Arkitekt og byggherre trådte feil underveis i byggingen av flyplasshotellet. Bergen kommune har derfor krevd at 16 rom må bygges om, for å tilfredstille lovens krav til tilrettelagte rom for funksjonshemmede.

Clarion Hotel Bergen Airport, som åpnet i april i år, har bare fire rom som er spesielt tilpasset funksjonshemmede. Ifølge teknisk forskrift til plan- og bygningsloven skal ti prosent av rommene på hoteller være tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. Etter at kommunen ble gjort oppmerksom på dette misforholdet ble saken gjennomgått grundig, og konklusjonen er klar. Hotellet må ordne opp, og kommunen har derfor pålagt overnattingsbedriften å gjøre 16 flere rom tilgjengelig for handikappede. Ombyggingen må være klart innen utgangen av 2009. Dette vil ikke få store økonomiske konsekvenser, men hvem som skal betale for merarbeidet vil uansett bli en diskusjon om prinsipper mellom arkitekt,entrepenør og byggherre.

- Vi har 20 rom som vi har ment er godt beregnet for bevegelses- og funksjonshemmede. . Diskusjonene nå går på hva som ligger i begrepet spesielt tilrettelagt. Vi har hatt kontakt med Norges Handicapforbund og andre interesseorganisasjoner, og har allerede bestemt å sette i gang med den nødvendige ombyggingen. Dette ser vi på som relativt mindre tilpasninger. Det er Alf Sognefest, administrerende direktør i byggherren Flesland Eiendom AS, som sier dette til Hotellmagasinet.

- Fra selskapets side er det uansett klart at rom skal være tilpasset alle typer gjester, slår Sognefest fast.

Trinnvis utbedring

Den litt spesielle saken startet i fjor høst. Da tok fylkeslaget av Norges Handikapforbund kontakt med byggherre Flesland Eiendom og leietaker Choice-kjeden, og informerte dem om at fire rom tilpasset rullestolbrukere er for lite og i strid med loven. Samtidig tok fylkeslaget kontakt med kontrollmyndighet Bergen kommune, og varslet om påstått brudd på på plan- og bygningsloven. Til regionavisen Bergens Tidende har regionsleder Ingeleiv Haugen sagt at dette er en viktig prinsipiell sak for forbundet, og at de er glade for at kommunen tar saken på alvor. Samme avis skriver at arkitekt Niels Torp, som har tegnet bygget, svarte med å søke om dispensasjon fra bestemmelsene da de ble kontaktet. Denne søknaden har Bergen kommune avslått.

Overingeniør Rune Birkeland i kommunens etat for byggesaker og private planer forklarer at bygningsmyndighetene i Bergen har satt krav til en trinnvis utbedring. I sitt vedtak heter det at for om mulig å begrense noen av de driftsmessige vankene for hotellet i en ombyggingsfase åpnes det opp for at ombyggingsarbeiedene kan taes trinnvis, over flere år. 4 bad må være ombygget og ferdigstilt i år, like mange seinest innen 2008 og de resterende 8 i 2009. På Hotellmagasinets spørsmål om dette ikke er en lang frist svarer han at de mener dette er en rimelig frist. Denne saken er ikke et resultat av en lokal tolkning eller egne bestemmelser. Birkeland sier at plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter gjelder hele landet.

Klare bestemmelser

- Byggherren mener lovverket er uklart, og prøver å finne ut hva som kreves. Mener dette er komplisert, og at feil kan oppstå på grunn av det,. Hva er din kommentar til det ?

- Lovverket er etter vår mening ganske klart. Dersom utbygger er usikker, bør de henvende seg til bygningsmyndighetene etter til departementet for å avklare saken.

- Er dette en spesiell sak, eller skjer det med jevne mellomrom at bygg kreves endret etter at de står ferdig ?

- Vi kan ikke si noe generelt om hvorvidt dette er en spesiell sak, da det ofte kan være uenighet om forståelsen av lovverket og forskriftene. Når det gjelder krav til tilrettelegging for funksjonshemmede er det vanligvis ikke stor uenighet.

Alf Sognefest understreker ellers at hotellet som helhet er svært godt tilpasset handikapped. Siden åpningen er ikke en eneste gjest i rullestol blitt avvise på grunn av mangel på tilpassede rom. Selskapet opplever lovbestemmelsene som uklare, og har over lengre tid forsøkt å finne ut hva som egentlig kreves. Hvis bygget er i strid med norsk lov, forventer de selvsagt at arkitekt og entreprenør rydder opp. Men Flesland Eiendom AS er selvfølgelig innstilt på å følge det gjeldende regelverk. Kontakten med fylkeslaget i Handicaplaget ser han på som god og nyttig. Fylkeslaget er ikke like godt fornøyd med det som har skjedd tidligere i denne saken. Laget synes det er uholdbart at hotellet er blitt bygget i strid med lovverket, og mener også at kommunen burde føre strengere kontroll av bygninger for å sikre at de er bygget i tråd med forskriftene. For alle som er handikappet handler det om retten til å leve et normalt liv.

 Thumbnail Image: