Flisfyrt varmtvann til spa-hotell

Publisert Sist oppdatert
Sigbjørn Lerstøl, direktør ved Spa-hotell Velvære i Hjelmeland, har byttet fra strøm til vannbåren oppvarming av hotellets varmtvann. Det drar alle nytte av, ikke minst gjestene som skal nyte utsikten fra spa-anleggets basseng.

Det er Ryfylke bioenergi AS i Hjelmeland, som sørger for at gjestene til spa-hotellet slipper gåsehuden når de senker de nymasserte kroppene ned i bassenget for å nyte fjordutsikten i selskap med et glass sprudlevann.

Ryfylke bioenergi produserer både flis og biovarme. De har egen produksjonshall for flis, og har tidligere bygget biovarmeanlegg for bedriften Fister smolt. 1. januar i år, var den første biovarmecontaineren klar. I tillegg til hotellet, leverer den varmt vann også til to skoler, en idrettshall og to barnehager i samme kommune.

Velprøvd teknologi

– Biovarmecontaineren er enkel og kjent teknologi. Våre naboland har brukt den i 30 år, forteller Robijne Verstegen, daglig leder i Ryfylke bioenergi AS.

Biovarmecontaineren ved Spa-hotell Velvære er på 500 kW. Den kom ferdig fra Finland. Arbeidet lokalt bestod i å montere biovarmecontaineren, et plassbygd flislager og en askecontainer, samt å grave ned fjernvarmerørene ut til kundene.

– Forbrenningen er fullautomatisert og regulerer seg selv. Vi får varsling på mobilen når flislageret kommer under et visst nivå eller hvis det skulle oppstå et problem. Dette kan jeg sjekke og rette opp på pc-en på kontoret mitt, forutsatt at det ikke er en fysisk feil, som hvis en flis skulle sette seg fast, sier Verstegen.

Forbrenningen er ren og etterlater kun et par prosent aske av trevirket. Denne asken hentes av lokale bønder som blander den med husdyrgjødsla. – Siden biovarmecontaineren er rentbrennende, er det lite partikkelutslipp. Utslippene består hovedsakelig av damp, og ved riktig fyring forekommer det ikke røyk fra pipa forteller hun.

Byggetida for hele anlegget var på kun 2,5 måneder. Totalprisen, inkludert prosjektering og anlegg av et fjernvarmerørnett på 3-400 meter, beløp seg til rundt 4 millioner kroner.

De viktigste bruksområdene for en biovarmecontainer er oppvarming av vann til forbruk og oppvarming av bygg.

Lokalt trevirke

Furu og lerk er best til flisproduksjon siden det gir mest energi. Gran går også an, mens lauvtrær er mindre egnet siden den tette barken gjør at de tørker dårligere i friluft. Trevirket kommer fra lokale skogeiere, og er hovedsakelig massevirke som ellers ville gått til produksjon av papir eller sponplater.

– Vi bruker allslags trevirke, men ikke kvist og kvast. Det er for dyrt å hogge og transportere i forhold til volumet, forklarer Verstegen.

Enkelt og miljøvennlig

Ifølge Verstegen bør hotelldirektører og andre som vil fremstå som miljøvennlige, vurdere å gå over til fornybar bioenergi. Ikke minst overfor utenlandske kunder, vil dette gi et hotell grønnere status.

Biovarmen erstatter strøm til oppvarming, og hvis mange nok gjør det, kan en også redusere strømforbruket i Norge.

En biovarmecontainer er enkel i bruk. Etableringstida er kort, siden den kommer ferdig bygget og kun skal kobles på rørnettet i bakken. Den er flyttbar, og kan lett skjules dersom en ønsker det. Det er også mulige å stedstilpasse utseendet på den.

– Navnet container høres ikke pent ut, men det finnes design på dem også, smiler Verstegen.

Bra for spa

Spa-hotell Velvære i Hjelmeland har 60 rom og egen spa-avdeling. Hotellet sysselsetter 15-20 årsverk og ligger ved fjorden i Hjelmelandsvågen, bare et drøyt champagneglasskast fra biovarmecontaineren.

– Vi har bare gode erfaringer etter at vi koblet oss til fjernvarmen. Og vi bruker mye varmt vann, både til dusjing og til bassenget i spa-avdelingen vår, sier hotelldirektør Sigbjørn Lerstøl.

Da hotellet åpnet i 2006, fantes det ikke noe fjernvarmeanlegg å koble seg til. Hadde de hatt den muligheten, ville de antakelig valgt flisfyring til oppvarming av varmtvannet allerede da. – Vi ønsker at hele hotelldriften skal være miljøvennlig. Det er viktig, ikke minst siden vi er et spa-hotell med plassering i naturen. Vi må ta de investeringene som er nødvendige for å bli miljøvennlige, sier Lerstøl, som slettes ikke er fremmed for å bruke dette i markedsføring av hotellet.

Kjapp oppvarming

Men selv om Lerstøl vil være miljøvennlig, må også han ha økonomisk forsvarlig drift av hotellet. Det mener han biovarmen vil bidra til. På sikt regner han med at overgangen fra strøm til flisfyring for oppvarming av varmtvannet, vil gi hotellet fremtidige innsparinger.

– Det er fantastisk at vi får varmet opp vannet vårt med energi fra lokalt biodrivstoff. Uten skadelige utslipp, smiler han fornøyd.

En ting har han allerede merket. Vannet varmes kjappere opp. – Det er selvfølgelig vanskelig å tidfeste dette, men jeg tar ikke for hardt i hvis jeg sier at vannet vårt varmes opp minst fem ganger raskere nå enn før, sier Lerstøl.

Og med det burde selv den tregeste hotellgjesten være sikret mot isvann til morgendusjen.

Thumbnail Image:
Powered by Labrador CMS