Fleksibelt med prefabrikert

Publisert Sist oppdatert

Sintef Byggforsk og de fleste av dagens store entreprenører i byggmarkedet utga i august 2008 en rapport om industrialiseringen i byggindustrien. Blant de produktene som ble viet stor oppmerksomhet var baderomskabiner. Det ble her fastslått at baderomenheten var den uten sammenligning mest industrialiserte enhet som benyttes i bygg i dag.

Norac AS har vært i dette markedet siden 1970-tallet med prefabrikerte bad til skip og offshore. I 1988 startet produksjonen av bad beregnet på byggmarkedet, først på Ringebu og siden 2006 i Litauen.

– I denne perioden har vi levert flere tusen bad i det norske marked. Det var en oppgangsperiode i byggeindustrien og et stort antall bad ble produsert på kort tid for å tilfredsstille etterspørselen, sier Arild Andersen i Norac.

– I dagens marked er vi meget bevisste på å se framover og å utvikle en ny generasjon bad som tilfredsstiller nye krav fra utbyggere og kunder. Vi utvikler spennende løsninger som gir brukerne et bad som kan være fullt på høyde med et ”designbad” om det er ønskelig. Vi har et nært samarbeid med eksisterende kunder for å kartlegge hva vi er gode på og hvor vi har forbedringspotensial. Det danner grunnlag for hvordan vi skal bygge framtidsbadet. Noen av de største entreprenørene har vært samarbeidspartnere fra vi startet med produksjonen. Å høste erfaringer fra bransjen er fortsatt vår viktigste inspirasjon, sier Andersen.

Byggaktuelt blir vist rundt på et leilighetsprosjekt på Grefsen i Oslo. Der får vi se bad produsert på produksjonslinje i fabrikk, laget etter kundens ønsker.

Kvalitet

– Ved å produsere industrielt, vil kvalitet kunne kontrolleres og justeres enklere. Man får operatører som blir spesialister i begrensede arbeidsoperasjoner og logistikken kan lettere tilpasses en produksjon som foregår innendørs i lyse og trivelige lokaler. Det fører til at arbeidet blir mer effektivt og at man ikke får avvik på den ene eller andre måten underveis i byggingen. Det er enklere å lage rette hjørner, legge flisen likt og få alt riktig når man kommer til fra alle sider underveis i prosessen. Man slipper også ufrivillige pauser i produksjonen på byggeplass på grunn av eventuelle forsinkelser fra andre håndverkere som eventuelt er med, slik som elektriker og rørlegger, sier Andersen.

Han forteller at Sintef Byggforsk hele tiden vært en medspiller i prosjektet og at de tester badene og metodene. Norac AS har alle godkjenninger og sertifikater som følger med å levere komponenter inn mot byggemarkedet. Den nye bygningsloven er blitt styrket og kravet til dokumentasjon strengere.

– Vi produserer i Litauen, men selvfølgelig etter kravene i den norske bygningsloven. For å sikre

dokumentasjon og sporbarhet i forhold til produktet, kjøper vi det meste av komponenter i Norge. Det gjør det også lettere å kommunisere med leverandører om det oppstår kvalitetsbrist på varer vi bruker i vår produksjon. Og selvsagt følges våtromsnormen, påpeker Andersen.

Thumbnail Image:
Powered by Labrador CMS