Davids liv med Goliat

Publisert Sist oppdatert

Fredrikstad står oppført med sju hoteller, 13 om vi raust også medregner pensjonater og apartments. Konkurransen er beintøff og om mulig blitt enda hardere siste året. Radisson SAS detonerte i Plankebyen med en diger hotellavlegger for rundt et år siden. Så kom Offisersporten Hotell, den gamle befalsmessen utenfor Gamlebyen, ironisk nok med Terje Høili og Arvid Ryen som eiere, de som også eier SAS-bygget. Rica City Hotel, byens andre storhotell, eksisterer fortsatt.

DET ÅRNÆR SÆ I

Roy Klokk er kry av Hotel Valhalla, et opprinnelig restaurant- og selskapslokale fra 1870. Han trives som liten og merker knapt noe til konkurransen i Fredrikstad.

Rundt de to store kjedehotellene og finansielle muskelbuntene finner vi stadig vekk en liten underskog av små overnattingssteder. Hotel Valhalla er ett av dem, med sine 24 værelser og tre ansatte. Lite, javel, men det kneiser bramfritt og respektløst over byen på St.Hansfjellet, omkranset av en hel liten park.

Sammenligningen med David og Goliat sier noe om styrkeforholdet, men ikke en døyt om kampens eventuelle utfall. De lever ved siden av hverandre i tilsynelatende gjensidig aksept.

– Vi merker lite til de to store her i byen, sier daglig leder og fredrikstadgutt, Roy Klokk. Han har drevet det lille etablissementet i sju år, uten å skjele særlig til sine bransjekolleger.

Klokk bruker ikke mye tid på å studere egen gjestedøgnstatistikk, heller, men nøyer seg med å registrere at det går «veldig bra». Og det forstår seg, når vi etter hvert får opplyst at rommene stort sett er opptatte, hverdager som helg.

Han tror det å bestille hotell handler om følelser, og at mange søker seg til en personlig opplevelse, enten som turister eller firmaansatte fra mange land. Klokk trekker fram at flere av værelsene har minikjøkken – perfekt for arbeidsfolk med behov for et hjem over tid.

– De store kjedehotellene finner man i hver en by, men ikke slike som oss. Så lenge våre gjester verdsetter det, ser jeg ingen grunn til bekymring. De fleste av dem kjenner oss, og vet at vi stiller opp 24 timer i døgnet om det er noe.

Roy Klokk er kry av hotellet sitt, som opprinnelig ble bygd som restaurant- og selskapslokale i 1870. Nå framstår det rehabilitert fra innerst til ytterst, og med tilbygg for mindre konferanser.

Hva bruker han så tiden på? Kort fortalt er arbeidsdagen (og kvelden) mildest talt variert. Klokk er vaktmester, resepsjonist, pikkolo og hotellsjef i ett. En tilværelse i dress og slips eller uniform føles fremmed, og i følge ham selv, også for gjestene.

– Vi lever i vår egen verden og trives med det.

DET ÅRNÆR SÆ II

Goliat, her representert ved adm. direktør Roy Bakke, forsikrer at Radisson SAS Hotel har kommet til Plankebyen for å bli.

Byens et år gamle Radisson SAS Hotel smykker seg også med god utsikt, i alle fall om vi tar høyde for panoramabaren i toppetasjen. Men der parkerer ethvert annet sammenligningsgrunnlag. Hotellet er en konsernbedrift med 50 ansatte og en romkapasitet på 172.

På kledelig sørlandsdialekt legger ikke adm. direktør Roy Bakke skjul på at det er krevende å drive storhotell i Fredrikstad og Østfold. I likhet med hans egen hjemby, Kristiansand, er også Fredrikstad en soveby vinterstid, og han gleder seg som et forventningsfullt barn til å kjenne sommerpulsen.

Radisson SAS Hotel i Fredrikstad er kjedens foreløpig siste tilvekst her til lands, og Bakke kjenner ikke til at flere er på trappene.

– Vi regner Fredrikstad-hotellet som ett av våre ti beste, så bra er det faktisk. Dette er et strålende hotell.

Likevel ligger ikke belegget på mer enn noe over 47 prosent.

– Utfordringen er først og fremst å hente inn trafikken selv. Markedet klarer ikke uten videre å mette to storhoteller, og sesongvariasjonene er store.

Hotellbygget og de fysiske fasilitetene eies av Terje Høili og Arvid Ryen. Radisson SAS står kun for driften. Noen innkjøringsfase i vanlig forstand kan det egentlig ikke snakkes om. Konsernbidrag var med i regnskapet fra dag én (d.v.s. 28. februar 2007) og gjelder sesonguavhengig.

– Vår viktigste erkjennelse er at vi må være konkurransedyktige på pris, og jeg tror vi gikk ut litt for høyt, særlig i forhold til lokalmarkedet. Den første tiden har vi ikke vært gode nok på østfoldmarkedet, som er mer prissensitivt enn Oslo. Ikke desto mindre tror Roy Bakke på en økning i belegget i år, mens han regner med full effekt av merkenavnet i 2009.

Hvor viktig er det så å etablere seg i Østfold, kan man spørre. For Bakke er svaret enkelt. Fredrikstad er landets sjuende største by og fylket er tett av folk. Dessuten er gjennomfarten enorm. For Bakke og co. blir hovedgrepet å snu mer av trafikken mot Østfold og motvirke Oslo- og Sverige-effekten. Dessuten er turistferdselen på Hvaler særdeles attraktiv. Der øker «befolkningen» fra 3000 til 30000 i sommermånedene.

– Vi kan med andre ord ikke unne oss å være navlebeskuende, men må være med på å synliggjøre Fredrikstad som destinasjon, sier Roy Bakke.

Og for de som måtte være i tvil, Radisson SAS har tenkt å bli i Fredrikstad. Konsernet har en 20-årsavtale med byggeierne – foreløpig.

DET ÅRNÆR SÆ III

Offisersporten Hotell, en annen av Fredrikstads nyeste overnattingstilvekster, har 30 rom å by på. Rett på utsiden av Gamlebyen har investorene Terje Høili og Arvid Ryen satset på enda et hotellprosjekt gjennom investorselskapet Lykkeberg Holding. Staben teller tre faste ansatte pluss en del innkallingsvakter etter behov.

Bed- and breakfasthotellet kan dermed ikke kalles pyramidalsk. Da Høili og Ryen kjøpte den gamle befalsmessen av Forsvaret for to år siden, var det ikke primært for å konkurrere med seg selv, men for å skape liv i området. Opprinnelig ville investorene ha med seg en kjede til å drifte hotellet, men av ulike årsaker gikk det ikke slik. Det endte med at de i stedet ansatte egne folk.

Kundesegmentet er et ganske annet enn hos Radisson SAS, og investeringen er som en flis å regne i kapitalverdenen de to investorene omgås til daglig.

Men om eiernes ambisjoner ikke akkurat trenger gjennom taket, har den fåtallige staben for lengst fått et eierforhold til arbeidsstedet. Dette, sammen med det umiddelbare naboskapet til trekkplastrene Gamlebyen og Kongsten messe- og idrettsområde, har gitt grunnlag for et belegg på 50 prosent på hverdagene og mange fulltegnede helger det nærmeste halvåret. Selv regner hotellsjef Trine Undahl med enda bedre tall når vi skriver september.

– Heldigvis stilte verken Høili eller Ryen krav om profitt den første tiden, men i stedet vist seg som langsiktige eiere. De to første månedene i år var tøffe, ingen tvil om annet, men så løsnet det, sier Undahl.

Offisersporten Hotell nyter godt av mange langtidsboende. Arbeidere fra svenske, tyske og sveitsiske entreprenørbedrifter blir satt pris på hver dag. Og selskaps- og bryllupsstemte lokalgjester begynner også kjenne sin besøkelsestid.

– Vi skjeler mer til egne planer enn hva konkurrentene foretar seg, og så langt ser det ut til å gå bra. Dessuten sørger vi for å gjøre hotelldriften så morsom, variert og folkelig som mulig. Det tror jeg blir lagt merke til av gjestene. Og vi merker det på markedsføringsbudsjettet. Mersalg, gjenbesøk og god omtale etter munn-mot-munn-metoden gir opplagt gevinst. Et godt rykte sprer seg.

Trine Undahl beskriver seg selv og sine få kolleger som «multitaskere», det vil si personell som gjør alt som tenkes kan. Ett av mange eksempler på hva hun mener er hotellbaren, som trengte til oppussing. I stedet for å vente på håndverkere satte Undahl og resepsjonssjef Tone Humlekjær i gang selv.

– Det er dette som ofte er så sjarmerende ved små virksomheter, den nære sammenhengen mellom ekstrainnsats og resultater, følelsen av å bygge opp noe. Jeg har klokkertro på dette konseptet.

50.000 nye gjestedøgn

– Når en stor aktør som Radisson SAS etablerer seg i Østfold regner jeg med det ligger skikkelige markedsanalyser bak. I NHO Reiseliv vet vi at Østfold har et kjempestort trafikkgrunnlag, men det som tradisjonelt har vært et problem, er at de fleste kjører forbi. Dette vil mest sannsynlig endre seg.

Det sier John Einar Bakketun, direktør i NHO Reiseliv, region Øst-Norge, det vil si Buskerud, Vestfold og Østfold. Omregnet i antall NHO-tilknyttede reiselivsbedrifter blir det 265.

Han har erfart at når en stor, ny fisk ankommer andedammen, går det nesten automatikk i at de andre skjerper seg. Standarden høynes, prisene går ned og tilbudene rustes opp.

– Omgivelsene i seg selv får et løft, fordi fokuset øker. Når det gjelder Fredrikstad viser statistikken at antall overnattinger økte med 50.000 eller over 18 prosent fra 2006 til 2007. Det forteller i klartekst hva jeg mener. Ingen andre byer eller fylker kan vise til maken.

Med sitt blikk ut over landet fra sentralt ståsted mener Bakketun at Østfold er blitt et godt område å satse i, ikke minst fordi Østfold fylkeskommune lenge har arbeidet jevnt og målrettet med tilrettelegging for reiselivet.

– Når også næringen selv deltar og ser seg tjent med offentlig engasjement, er det grunn til å følge med. De senere årene har Østfold løftet seg betraktelig og lært å opptre i samlet flokk, i motsetning til for eksempel Vestfold. Etter mitt skjønn er østfoldingene blitt mer engasjerte. Se bare på utviklingen av Rygge og farten til Norwegian. Til vestfoldingene sier jeg nå: «Dere har hatt det for godt for lenge!»

– Til Østfold sier jeg at den positive trenden bare så vidt har begynt. Det er ingen grunn til å tenke smått lenger. Som sjefen for Stabæk fotball sa: «Man skal ha litt hårete håp.»

 ,

 ,

Thumbnail Image: