PÅ TUR: I fjor foretok kineserne hele 120 millioner utenlandsreiser, ifølge China National Tourism Administration. Kina er dermed det desidert største kildemarkedet for turister i verden. Foto: China Tourist Agency
PÅ TUR: I fjor foretok kineserne hele 120 millioner utenlandsreiser, ifølge China National Tourism Administration. Kina er dermed det desidert største kildemarkedet for turister i verden. Foto: China Tourist Agency

Åttedobling av kinesere på norske hotell

Mens antall utenlandske overnattinger på norske hoteller har økt med 24,2 prosent siden 2008, er økningen fra Kina på hele 728 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Dette skriver Dagens Næringsliv.

På åtte år har det vært en åttedobling i antall turister fra Kina på norske hoteller. Alt tyder på at den kraftige veksten kommer til å fortsette.

Dagens Næringsliv skriver at antallet utenlandske overnattinger på norske hoteller har økt med 24,2 prosent siden 2008, men økningen fra Kina er på hele 728 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi tror veksten blir like sterk i 2017 som den var i 2016, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. I fjor var veksten på om lag 40 prosent.

8130 kr. pr. døgn

Kinesere legger også igjen mer penger enn andre nasjonaliteter. De bruker i gjennomsnitt 8130 kroner per døgn, hvorav 1.760 kroner går til kjøp av varer og tjenester, ifølge en rapport fra Menon Business Economics.

Holm forteller at de i større grad enn andre turister besøker museer og attraksjoner.

I 2016 foretok kinesiske turister 120 millioner utenlandsreiser, ifølge China National Tourism Administration. Halvparten drar på pakketurer, men den individuelle turismen øker.