NY JOBB: Tore Rodahl går fra Horwath HTL til Wiederstrøm Hotel Consulting.

Hotellekspert skifter beite

Tore Rodahl forlater Horwath HTL til fordel for til Wiederstrøm Hotel Consulting.

Publisert

Tore Rodahl startet hos Wiederstrøm Hotel Consulting 1. februar i år. Han kommer fra Horwath HTL hvor han har alternert mellom avdelingene i Oslo og London og har med seg 10 års konsulenterfaring i hotell- og reiselivsnæringen.

– Det er veldig positivt at Tore blir med. Nå øker vi kapasiteten, vi får større kompetanse og vi oppnår flere del synergier og stordriftsfordeler. Med min hotelldriftserfaring og journalistbakgrunn, og hans F&B-bakgrunn og internasjonale erfaring, både fra utdanning og jobb, utfyller vi hverandre bra, sier Peter Wiederstrøm.

Bred bakgrunn

Rodahl en bachelor fra Hotel Institute Montreux i Sveits og mastergrad fra Cornell University i New York og Hotellhøgskolen i Stavanger og kommer fra konsulentselskapet Horwath HTL i Oslo og London.

Han har gjennomført etablerings-, markeds- og lønnsomhetsanalyser for hotell- og reiselivsprosjekt og vært med på flere operatørsøk og utvelgelse i Norge og internasjonalt.

De siste fem årene har Tore vært ansvarlig for utgivelsen av bransjerapporten Norsk Hotellnæring og har et svært bredt nettverk i hotell- og reiselivsnæringen.

Stor spenn i oppdrag

Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr hotellrådgivning og andre konsulenttjenester for hotell- og reiselivsnæringen. Oppdragsgivere er fra små bedrifter til store selskaper i privat og offentlig sektor.

De betjener hovedsakelig hotelleiere, investorer, eiendomsutviklere, operatører og finansinstitusjoner.

– Jeg setter stor pris på tillitserklæringen fra Peter, og ser fram til å være med på den videre utviklingen av virksomheten, sier Tore Rodahl.

Powered by Labrador CMS