Skjeggkre

Kraftig økning av skadedyr

PELIAS melder om en markant økning i jobber knyttet til sølvkre og skjeggkre. Nå maner skadedyrkontroll-firmaet om forebyggende tiltak. 

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS utførte 2184 jobber relatert til sølvkre og skjeggkre i løpet av 2022. I 2023 steg dette tallet til 3343 jobber, en økning på over 50%. 

Denne bekymringsfulle trenden viser behovet for økt oppmerksomhet på forebygging for å kontrollere spredningen av disse skadedyrene, skriver skadedyrkontroll-firmaet i en pressemelding. 

– Vi står overfor en markant økning i antall sølvkre- og skjeggkre-relaterte oppdrag, og dette understreker behovet for å intensivere innsatsen for å forebygge spredningen, sier Trond Kristiansen, administrerende direktør i PELIAS. 

Rask respons er viktig

Skjeggkre kan spre seg fra boenhet til boenhet, og en helhetlig tilnærming er nødvendig for å effektivt bekjempe spredningen av skadedyrene. Firmaet understreker viktigheten av rask respons ved mistanke om aktivitet og oppfordrer til bygg-omfattende tiltak i enheter med flere boenheter. 

PELIAS nevner ikke hotellbransjen spesifikt i sin pressemelding, men for hotell vil dette naturligvis være enda viktigere, da hele forretningsideen i bunn og grunn er å samle flere boenheter under ett tak. 

– Forebygging spiller en nøkkelrolle i å kontrollere skadedyrpopulasjoner, og vi oppfordrer alle til å ta dette på alvor for å beskytte hjem og bedrifter.

Krever samarbeid

PELIAS nevner støvsuging for å fjerne næringstilgang, fjerning av emballasje fra møbler før de tas inn i bygget, og andre forebyggende tiltak som måter å redusere risikoen for skjeggkreinvasjon.

– Forebygging er ikke bare et ansvar for spesialistene, men en innsats som krever samarbeid fra hele samfunnet. Vi oppfordrer alle til å ta en proaktiv tilnærming for å beskytte sine eiendommer og fellesskap mot disse plagsomme skadedyrene, legger Kristiansen til.

Powered by Labrador CMS