Viktig med fagutdanning

Publisert Sist oppdatert

Hotellsjef Lisbeth Aasland og resepsjonslærling Veronica karlsen på Soria Moria Hotell og Kompetansesenter.

Spesielt for servitør og resepsjon er det vanskelig å få tak i lærlinger. Vi skulle etter planen tatt inn en lærling på resepsjonen i høst, men fikk ikke kandidater, forteller Aasland. Veronica Karlsen er lærling i resepsjonen, og har vært på Soria Moria i ett år allerede. - Jeg visste tidlig at jeg ville jobbe på hotell. Det er varierte dager, og jeg treffer mange mennesker. Jeg stortrives, sier Karlsen.

Personlighet og innstilling
Aasland er glødende opptatt av fagutdanning, og vil gjerne bidra til å heve både kompetanse, status og yrkesstolthet i bransjen. Hun mener at mye av nøkkelen til å lykkes ligger i den enkeltes innstilling. - Veronica er et godt eksempel på en svært god lærling. Hun er kritisk innstilt og god til å spørre. På den måten lærer hun, og vi lærer også. Hun er ryddig og systematisk, og er aldri redd for å stille opp der det trengs, sier Aasland. Soria Moria benytter seg av Lærlingekompaniet i Oslo for å skaffe lærlinger, og Aasland er svært fornøyd med dette samarbeidet. - Lærlingekompaniet gjør en god jobb med å finne riktige kandidater for oss, og de sørger for å følge opp slik at lærlingene får all den opplæringen de skal ha. Dette gir trygghet for oss, og er enkelt og ryddig, forklarer hun.

Kjennskap til alle avdelinger
Karlsen er også strålende fornøyd med situasjonen, og trives godt som lærling på Soria Moria. - Jeg har det moro på jobb. Selvsagt er det noen tunge dager inni mellom, men jeg vet at dette er noe jeg har lyst til å drive med. Utdannelsen åpner mange muligheter for meg innenfor hotellbransjen, sier hun. Som en del av opplegget skal hun ha praksis på alle hotellets avdelinger. - Teknisk avdeling var veldig morsomt, men jeg må tilstå at jeg savner resepsjonen når jeg er ute på de andre avdelingene. Jeg mener det er veldig nyttig å vite hva alle avdelinger på hotellet driver med, og egentlig burde de fleste fått prøve seg på alle avdelingene, sier Karlsen. Om noen skulle være bekymret for arbeidsmoralen til ”dagens ungdom” har både Aasland og Karlsen noen beroligende ord. - Jeg har forandret meg veldig mye på dette året. Fra å være en ”spirrevipp” føler jeg at jeg har blitt mye mer voksen. Språket mitt har forandret seg, jeg har fått mer menneskekunnskap, er blitt mer selvsikker og føler meg generelt mer komfortabel, sier Karlsen.

Veivalg i ung alder
De fleste lærlingene har tatt sitt yrkesvalg allerede i 15-16 års alder. - Det er veldig tidlig, og jeg syns hotellene burde være mer på banen tidlig for å bidra til å rekruttere ungdom til bransjen. De færreste unge er så bevisste og bestemt på hva de vil bli som Veronica, og da velger de bort de tradisjonelle hotellfagene, sier Aasland. Hun forteller også at de gjerne tar i mot ungdomsskoleelever på utplasseringsuker på hotellet, og hun håper at positive erfaringer fra utplasseringsuka kan være med på å påvirke yrkesvalgene senere. - Jeg var utplassert en uke på hotell på Ål på ungdomsskolen. Det opplevde jeg som svært positivt, forteller Karlsen. Karlsen valgte å kontakte Lærlingekompaniet da hun skulle søke om lærlingplass. I tillegg til den faglige oppfølgingen og halvårlige prøver for å sjekke at hun har lært det hun skulle, får hun også et sosialt fellesskap med andre lærlinger i samme situasjon. - Nå i desember skal vi ha en samling. Vi er vel en 7-8 resepsjonslærlinger gjennom Lærlingekompaniet her i Osloområdet, og det er svært nyttig å utveksle erfaringer med de andre, sier Karlsen.

Går glipp av noe uten lærlinger
Om noen hoteller skulle være i tvil om å ta inn lærlinger, er Aaslands tale klar. - Jeg mener at de går glipp av noe uten lærlinger. Det er utrolig positivt for miljøet, det gjør at vi alle må strekke oss litt ekstra hver dag. Jeg tror vi blir et bedre hotell av det. Noen kjeder har egne opplæringsmoduler, men jeg mener at det ikke veier opp for fagbrev. Særlig for lærlingens del er det viktig å ha papirene i orden, mener hun. Generelt er hun opptatt av å heve statusen til hotellfagene, og da er fagbrev viktig. - Det er mye ufaglært arbeidskraft i hotell- og restaurantbransjen. Det igjen gir stor gjennomtrekk, og det er vanskelig å få kvalifisert arbeidskraft. Jeg tror at fagbrev bidrar til større yrkesstolthet. Her på Soria Moria jobber vi med å få fagbrev for langvarig ansatte som ikke har det. Jeg skulle gjerne sett at flere også innen renhold hadde fagbrev. Gjestene stiller store krav til oss, også på renhold, sier Aasland, som gjerne vil oppfordre bransjen til å ta i mot flere lærlinger.

Thumbnail Image: