Vekst i hotellplanene

Publisert Sist oppdatert

Beregner vi veksten på verdien av planlagte prosjekter fra 1999 frem til 2006, en periode på 6 år, ser vi en total vekst på 88,7 %. Korrigerer vi for kostnadsveksten på ca 35,0 % i den samme perioden, er planene for nye hoteller og restauranter de siste 6 årene allikevel økt med over 50 %.

2002

Utviklingen om hvilke prosjekter som faktisk er igangsatt fremkommer ikke i denne statistikken. Det er kun den faktiske verdien av kjente prosjekter som er med i denne statistikken. Det vites derfor ikke hva som forårsaket den voldsomme endringen som skjedde i 2002. På grunn av den klare opp og nedgangen som skjedde i 2002, over en fire måneders periode, antas det at dette kan skyldes voldsomme planer som ble lansert, men ikke realisert. En annen feilkilde er feil registrering.

Verdi og tid

Totalt finnes det over 700 utbyggingsplaner inne kategorien hotell og restaurant. Av disse er rundt 250 nybygg planlagt de neste 3 – 4 årene. Noe som betyr en gjennomsnittsverdi i byggekostnad pr planlagt prosjekt på nærmere kr. 60 mill i huskostnader eller en totalkostnad på ca 100 mill. pr prosjekt. Langt de fleste vil trolig bli gjennomført, men tall fra Byggfakta databasen viser også at rundt 30 % av de planlagte prosjektene ikke blir realisert på det tidspunktet de opprinnelig var planlagt. Dette kan selvfølgelig skyldes markedssvingninger både i byggemarkedet så vel som situasjonen for den enkelte investor og markedssituasjonen for det enkelte hotell.

 

 

Thumbnail Image: