Tjener 2,3 mill – hver dag

UDI betaler 2,3 millioner kroner per døgn for å ha 3000 asylsøkere på hotell.

Publisert Sist oppdatert

Den voldsomme flyktningstrømmen gjør at Utlendingsdirektoratet (UDI) må bruke stadig mer penger på akuttplasser for asylsøkere.

Nettavisen har innhentet ferske tall fra UDI som viser at det for tiden er ca 10.000 akuttplasser i bruk. For å skaffe nok akuttplasser begynte UDI tidligere i år å ta i bruk hotellbygg. Rundt 3000 av disse er på hotell. I snitt koster hver plass 781 kroner, noe som betyr en utgift på 7,8 millioner kroner døgnet.

70 mill. per måned

Med en snittpris på 781 kroner tjener den norske hotellbransjen i dag rundt regnet 2,3 millioner kroner døgnet på å innkvartere asylsøkere. Dersom dette tallet holder seg stabilt ut måneden, vil UDIs hotellutgifter for november bli på over 70 millioner kroner. Sett i et årsperspektiv dreier det seg om drøyt 855 millioner kroner.

I prisen UDI betaler hotellene, inngår det overnatting og tre måltider per dag.

– Videre stilles det krav til døgnbemanning og en del andre ting i våre retningslinjer. Tilbyderne må selv dekke sine utgifter i forbindelse med dette, vi forholder oss til avtalt pris med dem, sier Vibeke Schjem, presserådgiver i UDI til Nettavisen.

Så lenge hotellene oppfyller relevante godkjenninger for innlosjeringen, stiller UDI ingen krav til hvor mange asylsøkere som bor på hvert rom.

– Vi har avtaler om et gitt antall plasser med våre leverandører og betaler en avtalt pris per plass. Hvordan disse plassene fordeler seg på ulike rom varierer, forteller Schjem.

For hoteller som har fasiliteter som gjør det mulig å plassere flere asylsøkere på samme rom, kan dermed inntektene per værelse bli langt høyere enn normalt.

Flere krav

For at et hotell eller overnattingssted skal godkjennes som akuttplass må det oppfylle flere krav fra UDI. Her en utfyllende liste:

Krav til innkvartering: Botilbudet skal være et nøkternt, men forsvarlig innkvarteringstilbud som sikrer beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet. Botilbudet skal være livssynsnøytralt.

Døgnbemanning: Leverandøren skal ha en plan for bemanning og arbeidstid som sikrer at ledelse, organisatoriske og administrative oppgaver blir ivaretatt på en god måte.

Leverandøren skal sørge for at alle beboere har:

- en seng å sove i, tilgang til låsbare bad og toalett, samt til fellesarealer for sosialt samvær.

- tilfredsstillende hygieniske boforhold og gratis tilgang til vask og tørk av klær.

- I akuttplasser/transittmottak: tilbud om servering av næringsrik, variert og tilstrekkelig mat.

Sikkerhet:

- følge lovpålagte krav til brannsikkerhet, informere beboere om rutiner ved brann.

- søke å skjerme alle beboere mot uønsket oppmerksomhet fra andre.

- legge til rette for at kvinner ikke blir utsatt for vold, trakassering eller seksuelle overgrep.

- sørge for at beboerne har tilgang telefon til bruk i nødstilfeller.

- gi beboere som utsettes for straffbare handlinger i eller utenfor mottaket bistand til å anmelde forholdet til politiet dersom de ønsker det.

- søke å skjerme beboerne mot uønsket eksponering i media.

- ha skriftlige rutiner for krisehåndtering. Rutinene skal ivareta håndtering og melding til politiet ved kriminalitet og vold.

Full oversikt

Komplett liste over hvilke steder som tilbyr midlertidig overnatting for flyktninger, samt hvor mange plasser de har til rådighet, finner du HER.