Streiken er over – dette sier partene

Streiken er avsluttet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble etter et forslag fra Riksmekleren enige om en ny avtale på lørdag formiddag.

Publisert Sist oppdatert

Begge parter erklærer seg som “vinnere” i sine pressemeldinger.

Fellesforbundet skriver følgende på sine nettsider:

– Etter fire ukers streik er det utrolig gledelig at arbeidsgiverne har gått med på å innfri kravet om full forhandlingsrett, sier forbundsleder Jørn Eggum. – Vi har under streiken sett uttalelser fra hotelleiere om at dette kravet skulle de aldri si ja til. Men vi fikk det innfridd likevel, og dette er en stor seier. I tillegg har vi fått et bra økonomisk resultat hvor alle som går på minstelønn får kr 4,85 kroner i tillegg! Derav lavtlønnstillegg til alle på to kroner!

Forbundslederen fortsetter:

– Jeg vil rette en stor takk til alle medlemmene landet over som har gjort denne seieren mulig. Nå har vi fått lokal forhandlingsrett, og det er nå vi skal fotsette byggingen av klubbmiljøer og gjennomføre en offensiv satsting på skolering og organiasjonsbygging. Vi har også under streiken rekruttert 1000 nye medlemmer på Riksavtalen. Dette er en god begynnelse for en videre rekruttering slik at vi øke organisasjonsgraden og gjøre det mulig å få del i verdiskapingen i bedriftene, sier forbundslederen.

– Fikk gjennomslag

Fellesforbundets hovedkrav har hele tiden vært retten til lokale forhandlinger. NHO Reiseliv ga lokal forhandlingsrett, men fikk gjennomslag for kjedevise forhandlinger.

NHO Reiseliv, ved direktør Kristin Krohn Devold, sier følgende om enigheten.

– Det var avgjørende for avtalen at kjeder og eiere med mer enn en bedrift får forhandle samlet. Arbeidsgiverne var kun villig til å akseptere lokale forhandlinger dersom man slipper et dyrt byråkrati for alle som eier en eller flere bedrifter. Å forhandle samlet for flere enheter vil redusere kostnadene for arbeidsgiverne, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv vant samtidig frem med kravet om å avvikle prosentlønn-ordningen for servitører.

– Ordningen har vært for dyr for enkelte av medlemmer, sier Krohn Devold.

Kronetillegg

Den økonomiske rammen er om lag den samme som ble forhandlet frem i frontfagsoppgjøret. Kronetillegget er dermed lavere enn kravet fra Fellesforbundet.

– Kronetillegget ble klart lavere enn Fellesforbundets opprinnelige krav. Det er høyere enn frontfagsrammen på 2,4 prosent, men fortsatt på 2-tallet, sier Krohn Devold.

 Avtalen skal nå til uravstemning hos medlemmene i Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

– Vi må avvente resultatet av uravstemningen, men vi er lettet over å ha et forslag til løsning på bordet. Nå står sommeren for tur, den viktigste tiden på året for reiselivet, og det er på tide å tenke fremover, sier Krohn Devold.

Tvistene bilegges

I Riksmeklerens møtebok, som begge parter har undertegnet, står det at overenskomsten trer i kraft 1. april 2016, og gjelder til og med 31. mars 2018 og videre 1 - ett -år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to - måneders varsel.

Det avsluttes med følgende setning:

– Partene er enige om å bilegge alle tvister som har oppstått som følge av streiken, herunder rettslige tvister og uenigheter knyttet til påstander om boikott/blokade, streikebryteri mm.