Stordalen satser stort med Home Invest

Publisert Sist oppdatert
Bærebjelken i systemet er Choice Hotels Scandinavia som frem til 2011 skal ha 40 nye hoteller med over 6000 nye rom. Choice skal doble omsetningen til 10 milliarder kroner i perioden.

Home Invests visjon er å finansiere og bygge for forandring og forbedring. Pilarene i selskapet er kapitalisme, forbrukermakt, samfunnsansvar, miljø og annerledeshet. Gjennom bærekraftige forretninger skal Home Invests investeringer levere høy avkastning.

- Noen vil kanskje si at det ikke er mulig å få både i pose og sekk. Jeg er ikke enig i det. Home Invest er privateid. Derfor kan konsernet hensynta flere enn børsen, og tenke langsiktig. Kapitalismens fremtid bygger på profittoptimalisering og samfunnsansvar, ikke grådighet og profittmaksimering, sier administrerende direktør Petter A. Stordalen.

Home Invest lanserer i dag sin nye nettside på www.homeinvest.no . Alt fra miljøprosjekter, forretningsutvikling og filosofi til kunstsamlingen, kurert av Sune Nordgren, blir presentert.

- På nettet har Home funnet sitt hjem. Samfunnet krever åpenhet. Ved å formidle Homes historie og filosofi kan alle få dyp innsikt i våre forretninger og vårt syn på verden. Med effekter, filmer og historier blir nettsiden annerledes. I tillegg tar jeg meg friheten til å ytre mine meninger på Petters Blogg, sier Petter Stordalen.

Thumbnail Image: