Står kortest i jobb

Ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter har lavest avgangsalder, viser ferske tall.  

Publisert Sist oppdatert

I snitt slutter denne gruppen å jobbe når de er 60,8 år. Ansatte i offentlig forvaltning har høyest gjennomsnittlig avgangsalder med 63,8 år, tett fulgt av personlig tjenesteyting og undervisning med 63,7 år. Det viser nye tall fra Nav.

- Næringene og yrkene med lavest avgangsalder har i større grad innslag av tunge, manuelle oppgaver – og det er nok mye av forklaringen på forskjellene vi ser, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i i Nav.

Det er mer enn seks måneder tidligere enn neste næring på listen, transport og lagring.

Tallene viser også gjennomsnittlig avgangsalder spesifisert etter yrke. Akademiske yrker har høyest avgangsalder med 63,9 år. Lavest avgangsalder finner vi blant prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere med flere. Disse har en gjennomsnittlig avgangsalder med bare 60,9 år, og blant håndverkere med 61,2 år.

I gjennomsnitt går folk av med pensjon når de er 62,5 år.