Sommervikarer vil ha sommerferie

Publisert Sist oppdatert

Hvor er ferievikaren? Mange ungdommer vil ha sommerferie fra sommerjobben, forteller bemanningsselskapet Adecco. (Foto: Adecco)

De siste årene har bemanningsselskapet Adecco registrert at stadig flere studenter som søker sommerjobb vil ha fri i løpet av sommeren. ,, – En av årsakene kan være at kravene til studieprogresjon er strammet inn og at det dermed er vanskeligere for studenter å ta ferie utenom sommermånedene, sier regiondirektør Torben Sneve i Adecco.
Studenter har også fått bedre økonomi og forventer å kunne feriere på lik linje med andre.

Verst i juli
De fleste som ber om ferie ønsker én til tre uker fri, gjerne i juli. Det kan skape problemer for arbeidsgiveren. – I fellesferien er det ekstra behov for sommervikarer, og da blir det vanskelig å få kabalen til å gå opp dersom også vikarene skal ha fri, sier Sneve.

De fleste bedrifter ser etter folk som kan jobbe hele sommeren, og de er ofte ikke interessert i å ansette to personer for å fylle én stilling. ,, Mange bedrifter bruker mye penger på opplæring av sommervikarer, og det å bytte medarbeidere midt på sommeren blir ikke lønnsomt. Det skaper også mye ekstraarbeid.
– Det er vanskelig å skulle ta imot og lære opp nye folk når de fast ansatte er på ferie. Men ofte klarer vi likevel å få til en ordning der medarbeideren kan få noe fri, sier Torben Sneve.

I kontrakten
Sommervikarer som ønsker ferie i sommerferien, bør ta opp dette allerede på jobbintervjuet. Fridager bør også spesifiseres i arbeidskontrakten.

– Kontrakten bør inneholde alle detaljer rundt arbeidet, også fridager eller friuker i arbeidsperioden, sier jurist Maj Flom i Adecco.

Thumbnail Image: