Samarbeide mellom Vaktvesenet og Securitas

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Vaktvesenet som i dag har inngått en samarbeidsavtale med Securitas, mener det er positivt for utelivsbransjen at vekterselskapet trer inn i markedet for utleie av ordensvakter og dørvakter. 

Med lovendringen som trer i kraft 1. april kan ikke utestedene lenger ha egenvakthold som i dag, og det blir satt strengere kompetansekrav til ordensvaktene som blant annet må ha vekterutdanning. 

 

Vaktvesenet ble etablert i Bergen i 1996 og har siden vært en dominerende aktør innen utleie av ordensvakter i Bergen. Selskapet har opparbeidet en unik kompetanse og infrastruktur med egne kurs, eget radiosamband mellom vaktene og assistansebiler med medisinsk førstehjelp. Komplett infrastruktur finnes i dag i Bergen og Oslo, og Vaktvesenet er det eneste selskapet som tilbyr denne tjenesten for utelivsbransjen. 

 

- Seriøse utesteder ønsker seriøse samarbeidspartnere. Det tok kort tid fra vi etablerte oss utenfor Bergen til vi ble største ordensvaktleverandør i byer som Oslo og Trondheim. Nå merker vi en stor etterspørsel etter vår kompetanse og infrastruktur over hele landet, sier daglig leder Øystein Jarland i en pressemelding.

Samarbeidsavtalen med Securitas vil gi Vaktvesenet hjelp til å håndtere etterspørselen. Jarland, som hadde 37 år bak seg i Politiet før han ble daglig leder i Vaktvesenet, tror Securitas sin inntreden i ordensvaktbransjen er godt nytt for utelivsbransjen.

- Useriøse aktører har fått lov til å prege bransjen. Når mediene skriver at det er en svart økonomi på mange milliarder kroner i utelivsbransjen, rammes også alle de aktørene som vil drive skikkelig. Vi tror lovendringen og Securitas inntreden vil skape et tydeligere skille mellom de som driver seriøst og de andre, og at publikum vil foretrekke utesteder hvor de kan føle seg trygge, sier Jarland.

Teaser:

Vaktvesenet som i dag har inngått en samarbeidsavtale med Securitas, mener det er positivt for utelivsbransjen at vekterselskapet trer inn i markedet for utleie av ordensvakter og dørvakter. 

Main Image:
Thumbnail Image: