Rekordresultat i Rica - Flere velger Rica Hotels

Publisert Sist oppdatert
Driftsinntektene utgjorde NOK 2.163 mill i 2007 mot NOK 1.962 mill i 2006. Driftsresultatet økte med hele 68 % fra NOK 99 mill i 2006 til NOK 166 mill i 2007. Inntekt per tilgjengelig rom (RevPar) økte med 10 %.
 
Tall i MNOK            2007      2006    Endring
 
Driftsinntekter              2.163    1.962   10 %
Driftsresultat                166        99       68 %
Resultat før skatt         163        113     44 %
 
 
Rica Nidelven Hotel i Trondheim vil i løpet av 2008/2009 gjennomgå en betydelig utvidelse. Antall hotellværelser økes med 129 til totalt 350 værelser, og konferanseavdelingen utvides med ca. 2.000 kvm. Den største konferansesalen vil ha kapasitet til 650 personer.
 
I tilknytning til Rica Havna Hotel på Tjøme bygges nå 38 leiligheter med høy standard. Samtidig utvides og renoveres samtlige servicetilbud i og rundt hotellet.
 
Medio mai 2008 åpner Rica Ishavshotel et av Norges mest spektakulære konferanse- og selskapslokale. I det ovale rommet, som har en kapasitet på ca 250 personer, vil gjestene ha en storslagen utsikt til Tromsøsundet.
 
I løpet av de kommende år har Rica Hotels som målsetting å sertifisere selskapets bedrifter med det offisielle miljømerket Svanemerket. Søknad om sertifisering av de 20 første bedriftene ble levert Stiftelsen Miljømerking i januar 2008.
 
Styret forventer fortsatt vekst i det skandinaviske hotellmarkedet. I tiden fremover skal det satses betydelig på bearbeidelse av det internasjonale reiselivsmarkedet. I tillegg til innsatsen fra private aktører går det offentlige inn med vesentlig mer midler enn tidligere for å markedsføre Norge i utlandet.
 
I Rica er man av den oppfatning at vekstpotensialet er størst i det utenlandske markedet. En internasjonal satsing vil derfor med stor sannsynlighet øke etterspørselen etter reiselivstjenester. Rica har en god posisjon i dette markedet og har som mål å møte den økte etterspørselen og konkurransen med høy kvalitet.
 
Thumbnail Image: