Rekordmange nordmenn på hotell

Publisert Sist oppdatert

Tyskland var det største utenlandsmarkedet for hotellene i juni, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Tallet på tyske hotellovernattinger gikk ned med 12 prosent fra juni i fjor. Det nest største utenlandsmarkedet, Storbritannia, økte med 4 prosent.

Økning også for camping og hyttegrender

Tallet på overnattinger ved campingplassene økte med 6 prosent, mens hyttegrendene økte med 27 prosent.

Økning for første halvår

Hotellene hadde til og med juni i år 8,13 millioner overnattinger, mot 7,88 i samme periode i fjor. Dette er en økning på 3 prosent. Tallet på norske overnattinger har økt med 4 prosent, mens de utenlandske var om lag uendra. (SSB)

Thumbnail Image: