Reiselivsfolk vil ha nye jobber

Publisert Sist oppdatert

Markedssjef Helene Graver i ZETT Stilling tror manglende teamfølelse, stort arbeidspress, liten reell påvirkningskraft og få utviklingsmuligheter er noen årsaker til at arbeidstakere opptrer mindre lojalt enn tidligere. Foto: Henning Poulsen/Pressekontoret

Det viser en omfattende holdningsundersøkelse gjort på hjemmesiden til rubrikktjenesten ZETT.no, der over 8000 nordmenn fra hele landet deltok.

I undersøkelsen svarte 58,1 prosent av respondentene som arbeider i reiseliv at de har lyst på en ny jobb.

Engasjement skaper usikkerhet

Markedssjef Helene Graver i ZETT Stilling sier antallet er langt høyere enn forventet. Hun tror mye av årsaken kan være at stadig flere ansettes i engasjementer eller for en viss kontraktsperiode.

– Det medfører en viss usikkerhet i forhold til inntekter, noe som igjen kan føre til at flere er ute etter nye jobber mens de allerede er i et ansettelsesforhold. Det er likevel vanskelig å si hvor mange som er på aktivt jobbsøk og hvor mange som kun vil bytte jobb dersom tilbudet er godt nok. Tallene viser uansett at folk er mindre lojale overfor arbeidsgiver enn tidligere. Manglende teamfølelse, stort arbeidspress, liten reell påvirkningskraft og få utviklingsmuligheter kan være noen årsaker til at folk opptrer mindre lojalt enn tidligere, sier Graver.

Undersøkelsen viser også at 16 prosent av respondentene på landsbasis har vært i flere enn ett ansettelsesforhold i løpet av det siste året.

– Dette hadde vært helt utenkelig for bare ti år siden og viser at mobiliteten i arbeidsmarkedet er stor. Respondentene kommer fra alle aldersgrupper, så det er en myte at det bare er de unge som skifter hurtigst jobb, sier Graver.

Reiselivsfolk velger reiseliv

På spørsmål om hvilke bransjer som er mest attraktive i forbindelse med en eventuell ny jobb, var reiseliv, og administrasjon og kontor, de to mest attraktive alternativene. Ut fra en liste der man kunne krysse av flere bransjer, svarte 41,8 prosent at de kunne tenke seg en jobb i administrasjon og kontor, mens 64,2 prosent svarte at de hadde lyst på en jobb i reiseliv.

Hodejeger Per-André Marum i rekrutteringsselskapet Orion Search International, mener funnene i undersøkelsen underbygger trenden som har vært i næringslivet i de siste årene.

– Arbeidsmarkedet har i løpet av de tre siste årene aldri vært bedre enn nå. Det vises også gjennom det økende antallet utlyste jobber man blant annet finner i aviser og på rubrikktjenester. Tilstanden er heldigvis ikke som for seks år siden. Den gang var mobiliteten i arbeidsmarkedet for høy, og bidro til å skape usikre rammebetingelser for næringslivet, sier Marum.
 
(Denne artikkelen er skrevet av Pressekontoret for Zett.no. Pressekontoret har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.)
Thumbnail Image: