Positiv vekst i nord – til tross for nedgang

Publisert Sist oppdatert

Tallene lyver ikke. I mai 2009 var det en prosentvis vekst i antall gjestedøgn på hotellene i Nordland på 0,3 prosent og i Troms på 2,6 prosent, mens Finnmark faller til bunnen med en nedgang på litt over 6 prosent. For Norge totalt viser tallene en nedgang på mer enn 4 prosent. Det betyr at Nord-Norge skiller seg positivt ut i forhold til resten av landet.

Men kurven peker allikevel nedover. I årets fem første måneder har det vært en nedgang på nesten 3 prosent for hotellene i Nord-Norge, mens det for Norge totalt har vært en nedgang på 6,6 prosent i antall gjestedøgn. Regiondirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge, Geir Solheim, roper varsku.

– Den globale finansielle situasjonen påvirker også Nord-Norge, selv om utslagene er noe lavere enn landet totalt, sier Solheim, og peker på utlandet. Det er grunn til bekymring, sier han.

– Nedgangen i den utenlandske ferie – og fritidstrafikken påvirker sommertrafikken.
Blant nordmenn er uviklingen positiv, men de utenlandske turistene glimrer med sitt fravær. I mai 2009 var det en positiv utvikling i norske gjestedøgn på 3,1 prosent i Nord-Norge, mens derimot utenlandske gjestedøgn hadde en negativ utvikling på hele 16,5 prosent. Men til tross for trenden klarer fortsatt hotellene å omsette rom til en bra pris. - Det er svært bra at oppnådd pris pr rom hittil ikke har utviklet seg negativt, sier Solheim. Nord-Norge har en økning på 4,2 prosent i oppnådd pris hittil i 2009, mens Norge totalt har en vekst på marginale 0,6 prosent.
Positive tall i nedgangstider.
Alle tall er hentet fra SSB`s overnattingsstatistikk for mai 2009.

Thumbnail Image: