Oslo Plaza kan bli høyere

Wenaasgruppen vil bygge på Oslo Plaza i både høyden og bredden, men planene møter motstand.

Publisert Sist oppdatert

Plaza eies av Wenaasgruppen, men driftes som kjent av Carlson Rezidor. Nå har førstnevnte søkt om å få utvide hotellet, og planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn. Det skriver Aftenposten på nett.

Der går det frem at de ønsker å bygge tre nye etasjer på hotellet. Men det nye taket skal fortsatt se ut likt som dagens. Plan- og bygningsetaten (PBE) er positiv til å øke høyden på hotellet.

Eierne ønsker også å bygge en ny hotellfløy, på baksiden mot Akerselva og Vaterlandsparken. Får de det som de vil blir hotellet Skandinavias største hotell målt i antall rom.

To ulike forslag er lagt frem for den nye fløyen:

- 57 meter høyde og 348 nye hotellrom

- 49 meter høyt og 282 nye hotellrom

Den nye fløyen er tenkt bygget der det i dag står et lavt, fireetasjers bygg tilknyttet hotellet.

Kritisk

Plan- og bygningsetaten er positiv til at hotellet får flere rom, men negativ til begge de foreslåtte løsningene.

De mener at et tilbygg vil  «danne en dominerende vegg» mot Vaterlandsparken, som også vil stjele sol. Spesielt kritiserer etaten det høyeste forslaget, som de mener vil svekke det visuelle utrykket til Plaza,. Det mener det vil bli et nytt høyhus som gror inn i et enda høyere bygg.

Begge forslagene vil skyggelegge parken fra kl. 12 om formiddagen. I dag forsvinner solen først kl. 15, når den forsvinner bak Plaza.

«En utbygging som senker kvaliteten på parken svekker attraktiviteten til en mye brukt urban park og et samlingssted», skriver etaten i sin kritikk av forslaget.

Eierne ønsker også å ta i bruk områdene ut mot Vaterlandsparken mer aktivt enn i dag, for eksempel med utservering.

På Sonja Henies plass, mellom Plaza og Oslo spektrum, brukes i dag mye av plassen til bilkjøring til og fra hotellet og til taxiholdeplass.

Større frokost

Hotelleierne ønsker også å utvide hotellets frokostsal. De foreslår å bygge den på søyler, ut over Sonja Henies plass, med gangpassasje under. PBE er kritisk, og de mener det ikke legges godt nok til rette for fotgjengere i den foreslåtte løsningen.

Eierne har tidligere lagt frem forslag om å gjøre dagens hotellbygg bredere. PBE mener det nye forslaget, med et frittstående hotellbygg ved siden av, tross alt er bedre.

«Et større hotell på dette kollektivknutepunktet er i tråd med prinsipper for bærekraftig byutvikling og anbefales prinsipielt av Plan- og bygningsetaten. Etaten anbefaler det foreslåtte påbygget i tre etasjer på eksisterende hotelltårn», skriver etaten i sin konklusjon.

De mener også at den laveste av løsningene for et nytt bygg kan «bli et akseptabelt forslag dersom PBEs kommentarer følges opp.»

PBEs konkluderer imidlertid med er at det private planforslaget ikke godkjennes i den formen det har nå.

Til syvende og sist er det likevel bystyret som vedtar eller forkaster det.