Norske bedrifter på eldretoppen

Publisert Sist oppdatert

ndersøkelsen omfatter 5000 bedrifter i 11 europeiske land, deriblant 350 norske. Norge fikk 194 poeng av 400 mulige. Bare svenskene scoret bedre med 196 poeng.

Tyskland og Storbritannia fikk 186 poeng, Nederland 183, Italia 182 og Sveits 172.
– Dette er gledelig, men ikke overraskende. Om lag 70 prosent av alle nordmenn mellom 55 og 64 år er i arbeid. Det betyr at norske bedriftsledere er vant med å ha eldre i arbeidsstokken og at seniorene har en naturlig plass i arbeidslivet, sier direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk.

Ansetter 50+
Ingen sjefer i Europa ansetter flere seniorer enn de norske, viser Adecco-undersøkelsen.

Hele 16 prosent av de norske bedriftene ansatte flere seniorer i fjor enn de gjorde året før. Nesten like mange bedrifter sier de vil øke rekrutteringen av eldre over 50 år.
– Holdningen til eldre arbeidstakere har blitt mye mer positiv de siste årene. Arbeidsgivere erfarer at seniorene arbeider like effektivt som sine yngre kolleger. De eldre løfter kanskje ikke like fort og tungt, men de har mer erfaring og leser situasjoner og mennesker bedre, sier Åsmund Lunde.

For lite bekymret
Adecco-sjefen mener likevel at norske bedriftsledere har et altfor avslappet forhold til den kommende eldrebølgen i arbeidslivet.
– I løpet av ti år vil flertallet av den norske befolkningen være over 40 år, men bare én av fire norske bedrifter tror dette vil skape store problemer for dem de nærmeste årene, sier Øwre-Johnsen.

Her skiller norske bedriftsledere seg klart fra sine europeiske kolleger. Undersøkelsen viser at nesten halvparten av bedriftene i Europa tror den aldrende arbeidsstyrken vil bli et hovedproblem framover.
– Selv om Norge kommer meget godt ut sammenlignet med andre land i Europa, må norske selskaper forberede seg bedre på den kommende aldringen av arbeidsstyrken. Dette vil virke inn på personalledelsen i mye sterkere grad enn i dag.

Svært få bedrifter i Norge har analysert aldersammensetningen blant sine ansatte, noe som er en forutsetning for å forberede seg på en aldrende arbeidsstyrke.
– Vi går mot en tid da flere eldre slutter i arbeidslivet og færre unge kommer til. Det kommer til å bli mangel på mange typer kompetanse, og bedriftene må tenke langsiktig for å beholde gode medarbeidere og tiltrekke seg nye, sier Anders Øwre-Johnsen.

Thumbnail Image: