Nordnorsk Opplevelseskonferanse 2008

Publisert Sist oppdatert
Det er opplevelses-tilbudet som ”trigger” markedet, og setter folk i bevegelse hjemmefra til de nordnorske reisemålene. Derfor må vi skape både flere, nye, innovative og mer spennende tilbud i årene som kommer. Det er avgjørende for videre vekst og utvikling i reiseliv og opplevelsesnæringene, og for et bedre transporttilbud til landsdelen.

Arrangører er NHO Reiseliv, Arktisk Opplevelse og det nye Arena-prosjektet Innovative Opplevelser som nå bygges opp rundt 25 opplevelsesbedrifter i Nordland og på Svalbard.

Det er nå 115 påmeldte på konferansen som avholdes i Narvik neste uke. Et av de viktige målene med konferansen er å etablere et årlig treffsted for opplevelsesbedrifter, og arrangørene er særlig glade for at det store flertallet av deltakerne kommer fra ulike store og små virksomheter i opplevelsesnæringen, museer, attraksjoner og destinasjonsselskap. For at alle skal få møtt mulige samarbeidspartnere og kolleger i bransjen vil konferansen også by på speed-dating og arenaer for erfaringsutveksling.

Prosjektleder Bård Jervan i Innovative Opplevelser sier at Nord-Norge kan levere flere produkter i verdensklasse, - men da må ambisjonen være å skape meningsfylte opplevelser og å gi kundene gåsehud. For det er i gåsehud-opplevelser at betalingsviljen ligger, og nøkkelen til økte markedsandeler, økt verdiskapning og bedre lønnsomhet, hevder han. Nordnorsk Opplevelseskonferanse i Narvik 4. - 6. november vil derfor ha fokus på hvordan vi kan styrke selve opplevelsesproduksjonen i det nordnorske reiselivstilbudet.

I forkant av konferansen vil 20 jenter, som et ledd i satsningen på å få flere kvinner inn i ledende posisjoner delta på kurset ”Jenter – ta scenen og fyll rommet”. Her vil regissør Ingrid Forthun bruke teknikker fra teaterverdenen for å inspirere jenter til å ta større roller i næringslivet, på samme måte som hun gjør det med kandidater fra Teaterhøgskolen.

Innovasjon Norge i Nordland vil også benytte konferansen som anledning til å dele ut Bygdeutviklingsprisen for 2008.

Thumbnail Image: