Moss vil ha hotellprat med Thon

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Politikerne i Moss ivrer for et nytt storhotell, og nå vil ordføreren ta en prat med Thon om de gamle planene for et hotell i sentrum av byen. 

Det er Frp og Venstre som på nytt har aktualisert hotellsaken i Moss, der partiene ser for seg et spleiselag med en privat utbygger av et hotell hvor byen samtidig vil kunne få en stor, ny scene for kulturlivet. Blant annet er det trukket frem et gammelt forslag til hotell med badeland, i tilknytning til svømmehallen i Nesparken.

Olav Thon har i flere år hatt tanker om et sentrumshotell i Th. Petersonsgate, og ledelsen i hotellkjeden avviser at disse planene er skrinlagt.

- Markedet er veldig usikkert for tiden. Derfor er vi avventende i forhold til hotellprosjektet i Moss. Men vi har altså ikke lagt planene i skuffen for godt, sier Øystein Trøseid i Olav Thon-gruppens ledelse til Moss Avis. 

Til utspillet om et spleiselag med kommunen og en mulig tomt ved Nesparken, sier han: 

- I utgangspunktet holder vi fast ved vårt prosjekt i Th.Petersons gate 7. Men det er klart at vi kan drøfte andre løsninger også. Det er bare å invitere Olav Thon til en prat.

Dette ønsker ordfører Tage Pettersen å gjøre med det første, for å få vite mer om fremdriften til prosjektet. 

- Moss trenger nemlig et konferansehotell. Derfor vil vi også lytte til andre aktører som er i dette markedet. Nå starter jo for øvrig det danske flyselskapet DAT med flere norske innenlandsruter fra Moss lufthavn Rygge. Det betyr flere overnattingsgjester, påpeker ordføreren overfor avisa. 

Erlend Wiborg (Frp), som er varaordfører i Moss, mener i tillegg at byen bør snakke med folk som Petter Stordalen og andre store hotelleiere i landet. 

Teaser:

Politikerne i Moss ivrer for et nytt storhotell, og nå vil ordføreren ta en prat med Thon om de gamle planene for et hotell i sentrum av byen. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Moss trenger hotell, mener lokalpolitikerne som nå vil prate med Olav Thon om fremdriften av deres planer.