Moderat optimisme

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Innovasjon Norges turistbarometer viser en moderat optimisme, og nesten halvparten av reiselivsaktørene tror at årets sommer blir bedre enn fjorårets.

Allikevel er forventingene lavere enn ved inngangen til de to siste sommersesongene.

Størst potensiale har Russland, Asia og USA, mens forventningene til de europeiske markedene er mindre positive. Spenning råder også i forhold til om nordmenn vil fortsette å feriere i eget land, eller om de vil ta med seg den sterke kronen og rømme utenlands i sommer.

- De moderate forventningene er nok et tegn på usikkerheten som råder i reiselivsnæringen både i inn- og utland. Årets sommersesong hviler på mange usikkerhetsmomenter, likevel er det ikke flere enn 13 prosent av de spurte som forventer at sommersesongen blir verre enn i fjor, sier Per-Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

 

Økt verdensturisme trass nedgangstider.

Årets sommersesong er preget av stor økonomisk uro i flere av Norges viktigste markeder, på tross av dette har man opplev en god start på reiselivet både i Norge og på verdensbasis.

- Norge har hatt en økning på fem prosent i antall utenlandske gjestedøgn i løpet av årets fire første måneder. Så langt kan en si at året vært relativt bra for norsk reiseliv, sier Tuftin.

Tall fra World Tourism Organization (WTO) viser at reisevirksomheten i verden økte med 5,7 prosent i samme periode. Disse tallene kommer på toppen av en vekst som startet i 2010.

I 2011 ble det satt ny rekord i verdensturismen. Med totalt 980 millioner turistankomster på verdensbasis utgjorde dette en økning på fire prosent fra 2010. I motsetning til tidligere år, var det de modne økonomiene som ledet denne veksten.

- Vi ser at folk fortsetter å reise trass i økonomiske nedgangstider. Utfordringen for norsk reiseliv fremover blir å ta en større andel av den økende verdensturismen, og i større grad markere seg i kampen om de internasjonale turistene, fortsetter Tuftin

 

Moderate forventninger

Størst optimisme foran årets sommersesong er det fra det danske, japanske, russiske og amerikanske markedet. Den positive trenden Norge har opplevd fra Asia og Russland vil fortsette i sommer. En styrket dollar er positivt for det amerikanske markedet.

Fra de større sommermarkedene til Norge er forventningene mer moderate. Blant de tyske respondentene er det halvpartene som tror at årets sommersesong blir bedre enn i fjor, mens det er 25 prosent av nederlenderen og 17 prosent av svenskene som tror det samme.  Fra Storbritannia er det kun 40 prosent som venter en økning i sommer, men et stadig sterkere britisk pund kan virke positivt.

 

Vil nordmenn redde sommeren?

Det råder også usikkerhet rundt det norske markedet i sommer. Selv om mange nordmenn fortsatt ferierer i eget land har andelen av feriereiser i Norge aldri vært lavere enn i 2011, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. I 2011 ferierte 61 prosent nordmenn i eget land, dette er en nedgang fra 66 prosent i 2010. I 2005 var andelen hele 71 prosent, i følge SSB.

- Det er ingen tvil om at det norske markedet er det viktigste. Og ekstra viktig blir det i år hvor veksten fra utlandet er usikker, sier Tuftin.

Utfordringen er å få nordmenn til å bruke mer av feriebudsjettet i eget land. Selv om 61 prosent av feriereisende ble foretatt i eget land i 2011, var det kun 28 prosent av det totale feriebudsjettet som ble brukt i Norge.

- I tillegg til å få nordmenn til å feriere i eget land, må vi få dem til å bruke mer penger på opplevelser og aktiviteter. Dersom nordmenn hadde brukt like stor andel av feriebudsjettet i eget land som vi gjorde for fem år siden, ville turistinntektene i Norge vært om lag fire milliarder kroner høyere i 2011, avslutter Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.  

Teaser:

Innovasjon Norges turistbarometer viser en moderat optimisme, og nesten halvparten av reiselivsaktørene tror at årets sommer blir bedre enn fjorårets.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Vil nordmenn legge ferien sin til Norge i år?