Matomsorgsprisen 2009 til Gunnar Kvamme

Publisert Sist oppdatert

Helt siden 1990-tallet har Gunnar Kvamme stått i spissen for stadige kjøkkenomstillinger. Selv om St. Olavs Hospital har vurdert andre driftskonsepter og eksterne operatører, var det Kvammes konsept og filosofi som til slutt vant fram. I 2002 ble det endelig besluttet at matproduksjonen skulle være den del av sykehuset, som har vært en av Kvammes kjepphester: Kjøkken på sykehusområdet – nærmest mulig pasienten!

Gunnar Kvamme med juryleder Ivar Villa og Jannicke Gurijordet.

– I dag framstår Mat &,,, Cafe med tilhørende serveringssteder og – opplegg som et av landets aller beste sykehuskjøkken. Kvamme klarer å konkurrere med andre kommersielle aktører og driver i tillegg ekstern catering. Disse aktivitetene gir et positivt økonomisk bidrag til pasientserveringen slik at kostnadene for institusjonsdriften blir lavere, heter det i juryens begrunnelse.

Kvamme er også en pioner på økologisk mat i sykehus. Målet om at minimum 30 prosent av råvarene skal være økologiske og mest mulig regionalt produsert ble nådd i 2007. Denne satsningen har hatt flere positive virkninger: Det viktigste er at det gjør St. Olavs Hospital bedre i stand til oppnå målsettingen for pasientene: Mat og Café skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt. For det andre har oppmerksomheten på råvarenes kvalitet og beskaffenhet gjort medarbeiderne mer engasjerte. Sist men ikke minst har satsningen på økologisk mat vært positivt for utviklingen av småskala- og lokale matprodusenter i regionen.

Gunnar Kvamme er en ihuga talsmann for matomsorgsfaget og evner å skape oppmerksomhet, både som foredragsholder og leder. Han beskrives som en bestemt, frittalende og direkte leder som samtidig er åpen for andres synspunkter. Dette har gjort ham til en samlende person og stor ressurs på St. Olavs Hospital.

Uavhengig jury

Prisen som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, er delt ut tre ganger tidligere. Vinneren får et originaldesignet diplom, et stipend på kroner 30.000 gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine og et kunstverk gitt av Ask Media AS. En uavhengig jury med Ivar Villa, Fazer Amica, som leder, forestår kåringen. Med seg i juryen har han Odd H. Vanebo, seniormedarbeider i Horeca og Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken.

Thumbnail Image: