Markert flere konkurser

Publisert Sist oppdatert
- Det har vært en økning i konkurser siden i sommer, etter en nedgang første halvår. Samlet sett har det likevel vært litt færre konkurser hittil i år enn på samme tid i fjor. Så økningen er ikke dramatisk når vi ser utviklingen over tid, sier markedssjef Hanne Broen i CreditInform. Så langt i år er det 16 prosent færre konkurser enn på samme tid i fjor, men oktobertallene viser isolert et byks i konkurser som gjør at det nå er flere konkurser i de fleste fylker, sammenlignet med samme måned i fjor. - I tillegg til at det er stort frafall i bygg og anlegg, ser vi nå at mange serveringssteder og overnattingsbedrifter må legge inn årene. Det samme er tilfelle i varehandelen, sier Hanne Broen. I disse bransjene er det tradisjonelt mange nyetableringer og stort frafall. - Hotell og restaurant er bransjen med klart størst avskalling og høyest konkursrate over tid. Men så er dette en bransje der oppstartlysten er stor, sier Broen. Industri og transport er blant de sektorene som klarer seg best både i oktober og på årsbasis. I oktober er det økning i konkurstallene i de fleste fylker, sammenlignet med oktober i fjor. Året sett under ett er Oppland det eneste fylket med flere konkurser enn i fjor, men oktobertallene er langt mindre positive. Blant de tre største bykommunene er konkursveksten størst i Bergen, fulgt av Trondheim og Oslo. - Dette er ikke gode nyheter siden disse byene har stort og allsidig næringsliv, men samtidig ser vi at en viktig næringslivsby som Stavanger har en positiv utvikling. Så det ingen grunn til å svartmale situasjonen ennå, sier Hanne Broen.
Thumbnail Image: