- Må bli lettere å reise i Norge

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

 

NHO mener reiselivets transportbehov i langt større grad må være med på å legge premissene for samferdselsprioriteringene.

 

 

Nylig fikk næringsminister Trond Giske og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert Reiselivets Samferdselsløft av NHOs adm. direktør John G. Bernander, med utfordringen: Det må bli lettere å reise i Norge, og dette kan bare oppnås ved en langt større integrering av samferdselspolitikken og reiselivspolitikken.

Trenger ikke vente

Trond Giske skal i løpet av året legge frem en revidert nasjonal reiselivsstrategi, og sier han trenger innspill.

– Vi trenger innspill, også på samferdsel, så dette passer som hånd i hanske, sa Trond Giske.
Begge statsrådene lovet å lytte til rådene, om enn ikke oppfylle alle. Meltveit Kleppa mener på sin side at ikke alt i rapporten trenger å vente på en revidert Nasjonal Transportplan.

– Vi skal finne frem til de forslagene som raskt kan følges opp, uttalte Magnhild Meltveit Kleppa.

NHOs Reiselivsråd, som står bak rapporten, peker på at omtanken for reiselivsnæringens samferdselsbehov i for stor grad er fraværende i regjeringens Nasjonale transportplan.

 

Mangler samhandling

Tilsvarende gjelder for samferdsel i regjeringens reiselivsstrategi. Dette er en klar indikasjon på at de to sektorene i altfor liten grad er samordnet, mener rådet. Bedre samhandling mellom departementene er et innspill Giske lover å ta til følge.

NHO minner om at tror at regjeringen i 2005 lanserte reiselivet som en av fem viktige næringer, og ser nå grunn til å minne om nytten næringen har av samferdselsinvesteringene spesielt og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten generelt.

For å oppnå et samferdselsløft for reiselivet mener NHO at disse målene må prioriteres:

* Bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken

* Bedre informasjon

* Bedre ankomst- og knutepunkter

* Bedre tilgjengelighet til turistattraksjonene

 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Næringsminister Trond Giske og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk overlevert Reiselivets Samferdselsløft av NHOs adm. direktør John G. Bernander