Konkursrekord

Publisert Sist oppdatert

Direktør Gabor Molnar i kredittopplysningsbyrået Experian. (Foto: Kaia Means/ Newswire)

– Gjennom alle disse årene har antallet konkurser gått i bølger. Siste topp var i 2003 og 2001. Nå innrapporteres det faktisk enda flere konkurser, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Den forrige rekorden var i 2003 med 451 konkurser. I februar i år var tallet 459.
– Konkurstallene ligger på et høyt nivå, og det kommer de til å fortsette å gjøre de neste månedene. Trolig blir det en fortsatt stigning ut over våren, sier Experian-direktøren.

Flest AS-er
Blant selskapsformene er det aksjeselskapene som har flest konkurser, med 315 i februar i år mot 170 i februar i fjor. Veksten i konkurstallene for enkeltpersonforetak er mer beskjeden, fra 63 til 85.

Den største økningen er det NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) som står for, med 50 konkurser, mot 19 i februar i fjor.
– NUF er en relativt ny selskapsform som først ble etablert for ti år siden på grunn av EØS-reglene. Siden årtusenskiftet har selskapsformen hatt en sterk vekst av flere grunner, sier Gabor Molnar.

Veksten skyldes i hovedsak at det er enkelt å starte et NUF. Man trenger ikke 100 000 kroner i aksjekapital slik et AS må ha, og NUF-er er fritatt for revisjonsplikt.
– Det er også noe av grunnen til at selskapsformen har fått et noe frynsete rykte, og med stor gjennomtrekk av selskaper. En del av disse selskapene er drevet av konkursryttere og bedrifter med relativt kort levetid, mens andre er store og seriøse internasjonale konserner, sier Experian-direktøren.

Tredobling i øst
Det er nå kraftig økning i konkurstallene for de aller fleste bransjer over det meste av landet, særlig innen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og it.
– Men også innen byggebransjen, industri, varehandel og servering er det nå langt flere konkurser enn for ett år siden, sier Gabor Molnar.

Blant fylkene som har størst økning i antall konkurser i februar, er Vestfold og Akershus, med mer enn en tredobling av konkurstallene på ett år.

Thumbnail Image: