Kan velge bort revisjon

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Fra førstkommende mandag kan små aksjeselskaper registrere i Foretaksregisteret at de har valgt bort revisjon av årsregnskapet. 

For rundt 100.000 norske småbedrifter betyr dette en mulighet til å velge bort en fast årlig utgift på anslagsvis mellom ti og femten tusen kroner. Dermed vil unntaket fra revisjonsplikten være et viktig forenklingstiltak, mener Nærings- og handelsdepartementet. 

Lovendringen som gjør det mulig å velge bort revisjon av årsregnskapet for små aksjeselskap trådte i kraft 1. mai i år, og 16.mai åpner altså Foretaksregisteret i Brønnøysund for å registrere fravalget allerede for inneværende regnskapsår. Brønnøysundregistrene fikk tildelt 6,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å løse den nye oppgaven. 

 

- Dagens revisjonsplikt er en stor administrativ byrde for mange av de små selskapene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske og tilføyer: - De nye reglene forenkler oppgavepliktene, reduserer kostnadene og er også en harmonisering med internasjonale regler.

 

De nye reglene innebærer at norske aksjeselskap og NUF-er med begrenset ansvar kan velge bort revisjon av årsregnskapet når driftsinntektene er under fem millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører ti årsverk eller mindre. 

Aksjeselskaper som har en eierandel på femti prosent eller mer i andre selskaper er betegnet som konsern i aksjeloven, og disse selskapene vil fortsatt ha revisjonsplikt uavhengig av størrelse. 

Selskapenes generalforsamling kan gi styret fullmakt til å beslutte at åresregnskpet ikke skal revideres. Beslutningen må registreres i Foretaksregisteret via Samordnet registermedling. Det enkleste er å registrere dette via Altinn, og elektroniske meldinger har raskere saksbehandlingstid og enkelre signeringskrav. Protokoll fra generalforsamlingen som viser fullmakten og protokoll fra styremøtet som viser beslutningen skal legges ved meldingen. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Muligheten til å velge bort revisjon kan bety en god del penger spart for mindre aksjeselskap. (Illustrasjonsfoto: Geir Hasle)