Jubler over satsing i nord

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til Statsbudsjettet som er lagt frem får reiselivet i Nord-Norge en bevilgning på 27,1 millioner. Av disse midlene kommer 10 millioner fra Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) og 17,1 millioner fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD). 2,1 millioner går til Svalbard Reiseliv, og 25 millioner blir kanalisert gjennom Innovasjon Norge.

Reiselivsdirektør i NordNorsk Reiseliv AS, Silje Brandvoll er kjempe fornøyd med at regjeringen velger å satse videre på reiseliv i Nord-Norge.
-Vi har ikke tatt for gitt at vi skulle få disse ekstra midlene, og har derfor ekstra god grunn til å juble i dag, sier hun.

- Midlene kommer godt med i markedsføringen av Nord-Norge. 15 millioner går direkte til profilmarkedsføring av landsdelen og vi ser frem til et godt samarbeid med Innovasjon Norge i forhold til hvordan vi skal bruke disse midlene best mulig, sier Brandvoll.

Kompetanse og utvikling er også viktig for reiselivet i landsdelen, og pengene fra KRD kommer godt med.
- Hvordan disse midlene skal brukes er ennå ikke avklart, men vi kommer også her til å jobbe tett med Innovasjon Norge, slik at dette kommer næringen best mulig til gode, fortsetter hun.

Brandvoll legger ikke skjul på at det blir spennende å kunne sette i gang med større kampanjer og øke landsdelens synlighet ute i verden.
- Vi jobber med markedsføring av Nord-Norge og skal skape reiselyst, dette kan vi gjøre på en langt bedre måte nå, avslutter en fornøyd reiselivsdirektør.

Thumbnail Image: