Ingen prisfest i storbyene

Alle de fire største norske byene hadde svært svak prisutvikling på hotellrom i 2014.

Publisert Sist oppdatert

Nesten samtlige norske storbyer hadde en utvikling som var langt unna for eksempel veksten i konsumprisindeksen. Det viser ferske tall fra Horwath Consulting.

– Det er klart at når mange av de varene og tjenestene hotellene anskaffer blir dyrere, er det negativt at man ikke kan ta høyere betalt for hotellrommene, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting, som har analysert tallene fra Benchmarking Alliance.

– Også de til dels enorme kapasitetsøkningene som har kommet i enkelte byer har vært utfordrende for bransjen. Rombelegget har falt i hele 8 av byene på vår oversikt. Likevel må man kunne si at 2014 samlet har vært et godt år for storbyhotellene, med spennende nyetableringer, sier han.

– Dessverre er det grunn til å tro at bildet vil bli verre utover i år i en del byer, fordi bl.a. den fulle effekten av kapasitetsveksten kommer først senere. Mye av den nye hotellromkapasiteten kom inn et godt stykke ut i fjoråret, og dermed slår ikke effekten på rombelegg og etter hvert pris inn for fullt når man ser på år 2014 samlet, spår Wiederstrøm.

Bergen på topp 

Bergen ble den store hotellvinneren i fjor. Byen var nok en gang den eneste som hadde over 70 % i gjennomsnittsbelegg, og avstanden ned til nummer to på listen, Bodø (65,1), var betydelig.

– Tatt i betraktning at det var ca. 8 % flere tilgjengelige hotellrom i byen sammenlignet med året før, er det svært solid at man nesten klarte å opprettholde det fra før meget høye rombelegget. Hvis vi ser tilbake på de siste 20 årene fremstår fjorårets notering på 70,3 som solid, fortsetter Wiederstrøm.

Nedgang i Oslo 

Hotellene i Oslo med Fornebu oppnådde i 2014 en gjennomsnittlig rompris (her: losjiomsetning eks. MVA per solgte rom) på 946 kroner som var 0,8 % ned fra 2013. I samme periode sank rombelegget med 0,6 % til 64,6 %.

Både når det gjaldt rombelegg og rompris havnet Oslo med Fornebu på 3. plass på listen over de største norske hotellbyene.

- Veksten i antall tilgjengelige hotellrom var på 4,4 %, og sett i det lys er tallene ikke så verst, understreker Wiederstrøm.

Trondheim med Værnes

Åpningen av storhotellet på Lerkendal skapte ikke uventet utfordringer for byens hoteller ifjor. Rombelegget falt markant i august og holdt seg klart under 2013-noteringene resten av året. Prisene holdt seg godt gjennom det siste tertialet, tross beleggsfallet.

Tøft i Stavanger

Hotellene i Stavanger med Sola, Sandnes og Jæren oppnådde samlet et rombelegg på 61 % i 2014. Dette var en nedgang fra 64,1 % i 2013. I samme periode sank gjennomsnittlig rompris ørlite, fra 1 130 til 1 123 kroner, men det var likevel en 2014-notering som lå langt foran nummer to på prislisten, Bergen (1 011 kroner.)

– Statistikken for Stavanger i 2014 samlet gir ikke noe godt øyeblikksbilde for situasjonen i starten av 2015. Situasjonen nå er verre for bransjen enn det 2014-tallene samlet viser, avslutter Wiederstrøm.