Hotellbygging på full fart

Publisert Sist oppdatert

Rundt 40 nye hotellprosjekter er i bygging rundt om i det ganske land med en totalverdi på over kr. 7 500 millioner kroner i tillegg til cirka 60 omfattende tilbygg og rehabiliteringer til en verdi på nesten kr. 1600 millioner. En undersøkelse foretatt for Hotellmagasinet viser også at hvert tredje hotell har mer eller mindre omfattende rehabiliteringsarbeider planlagt i år. I tillegg til pågående arbeider kjenner Hotellmagasinet til ytterligere 182 planlagte nye hoteller og mer enn 100 omfattende rehabiliteringsplaner. Tallene er blant hentet fra Byggfakta databasen, som kartlegger fremtidig byggeaktivitet blant annet for Hotellbransjen.

Bekreftelse fra bransjen

I en samtale om markedssituasjonen Hotellmagasinet hadde med Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke, bekrefter han at hotellmarkedet er et av markedene som har vekst, når boligmarkedet nå ser ut til å stagnere litt. – Vi har flyttet ressurser fra boligsegmentet vårt over på andre næringsbygg, sier Venold som ikke legger skjul på at nettopp hotellmarkedet er et av markedene i sterk vekst. Ifølge tall fra Byggfakta databasen viser veksten det siste par årene neste en dobling i planlagte prosjekter. Grafen under viser vekstutviklingen i verdi for planlagte byggeprosjekter innen Hotel.

Innkjøpsundersøkelse

En egen undersøkelse foretatt av Hotellmagasinet viser for øvrig at nesten en tredjedel av hotellene som vi snakket, var ute for å kjøpe møbler i år. Tilsvarende tall fant vi for planlagte innkjøp på TV, gardiner, sol avskjerming, lys/lydanlegg, sikkerhetsutstyr, senger og madrasser. Tallene for andre innkjøp ble prosentvis lavere men innkjøp av drikkeautomater, kontormaskiner, kunst, AV utstyr, storkjøkken utstyr, glass og porselen og annet inventar ble også oppgitt blant de planlagte innkjøpene.

Tiltakshaverne, Arkitekter og Entreprenører

På de 303 prosjektene som var med i undersøkelsen over nye hoteller som skal bygges, fordelte disse seg på hele 268 forskjellige tiltakshavere. Kun 10 tiltakshavere hadde 3 eller flere hoteller planlagt og disse utgjør kun 7,83 % av verdien på byggene.

Tiltakshaver

Antall prosjekter

Byggekostnad i Mill

%- andel

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

5

556,2

0,99

Conceptor AS

5

60

0,11

Norgani Hotels ASA

4

155

0,27

Røysi Boligutvikling ANS

3

1620

2,87

Norefjell Prosjektutvikling AS

3

851,8

1,51

Øyer Invest AS

3

436

0,77

Avinor AS

3

339,9

0,6

Røldal Utvikling AS

3

266

0,47

Tempelseter Høyfjellshotel AS

3

118

0,21

Scandic Hotell AS

3

16,4

0,03

35

4419,3

7,83

Tilsvarende undersøkelse på arkitektene viste at kun 143 hoteller hadde tilsatt arkitekt og av disse arkitektene var det kun 15 arkitektkontorer hadde 3 eller flere prosjekter, men disse utgjorde til gjengjeld 43,03 % av verdien på de hotellprosjektene som hadde tilsatt arkitekt. Som tabellen viser har LINK Signatur to forskjellige kontorer registrert i tabellen.

På entreprenørsiden var det kun tilsatt et tjuetall entreprenører på de planlagte prosjektene og vi gjengir derfor ikke en egen oversikt over disse.

Arkitekt

Antall prosjekter

Byggekostnad i Mill

%- andel

Madsø & Sveen Sivilarkitekter

6

324

1,33

Dark Arkitekter AS

5

1720

7,04

LINK Signatur AS

4

1036

4,24

Kosbergs Arkitektkontor AS

4

1013,4

4,15

LINK Signatur AS

4

693,5

2,84

Hille og MelbyeArkitektkontoret AS

4

455

1,86

Asplan Viak AS

4

355

1,45

Halvorsen og Reine ASSivilarkitekter MNAL

3

1526,6

6,24

Jarmund/Vigsnæs Arkitekter AS

3

861,8

3,53

Petter Yran og BjørnStorebraaten Architects AS

3

826

3,38

Medplan Arkitekter AS

3

680

2,78

Kosbergs Arkitektkontor AS

3

550

2,25

Arkitektkontoret Job AS

3

357

1,46

Arkitrav Per E Kristiansen

3

118

0,48

43,03

Thumbnail Image: