Godkjenner ikke sveitsiske hotellskoler

Publisert Sist oppdatert

De som hadde planlagt midlertidig studieadresse ved en hotellskole i Sveits fra høsten 2006 må enten finne seg en tilsvarende skole i et annet land, eller finansiere hele studiet selv. Fra lånekassen får de ikke ei krone i støtte.

- Etter forespørsel fra Lånekassen har NOKUT vurdert 11 sveitsiske hotellskoler med hensyn til nivå og uttelling i form av studiepoeng. På bakgrunn av denne vurderingen er det gjort en beslutning i samråd med Kunnskapsdepartementet om at det fra og med høsten 2006 ikke vil bli gitt støtte til nye studenter ved de 11 sveitsiske skolene, hvor vi har norsk studenter med støtte fra Lånekassen i dag. Det er ingenting som tilsier at dette vedtaket vil bli omgjort, uttaler rådgiver Hanne E. Maanum ved Statens lånekasse for utdanning, Utlandskontoret, til Hotellmagasinet.

Elever som allerede tar sin utdanning ved de berørte skolene vil motta lån og støtte som før, for hele den normerte studietiden.

Mangler nasjonal akkreditering

ANSA (Assosciation of Norwegian Students Abroad) engasjerer seg sterkt i arbeidet med å få de sveitiske hotellskolene til å skaffe seg nasjonal godkjenning. For det er ene og alene det som må gjøres.

- Vi skal ikke rette skyts mot verken Lånekassen eller NOKUT, men vi er opptatt av at norske ungdommer skal ha muligheter til å ta kvalitetsutdanning i utlandet, sier president i ANSA, Rasmus Myklebust. Han forklarer at mye av bakgrunnen for reglementet er Bologna-prosessen. Europeiske myndigheter har blitt enige om at ett studieår på et universitet skal gi 60 ECTS credits. Både for å kvalitetssikre og for å gjøre utveksling av studenter over landegrensene enklere.

Alle land skal ha et akkrediteringsorgan som NOKUT. De sveitsiske hotellfagsskolene derimot står foreløpig ikke på den nasjonale listen over godkjente høyere utdanningsinstitusjoner. Noen har imidlertid skaffet seg kantonal godkjenning.

Gode hotellskoler

- Vi må få bekreftelser fra sveitsiske hotellskoler om at de jobber med å få en nasjonal godkjenning. Om de gjør dette kan vi sende en forespørsel til NOKUT hvor vi ber om at kantonal godkjenning aksepteres i en overgangsperiode, forklarer Myklebust. Han legger vekt på at alle er skjønt enige om at det er snakk om gode hotellskoler i Sveits.

- At de er uavhengige betyr ikke at de ikke er bra, fastslår han. Myklebust har også snakket med presidenten i de sveitsiske hotellskolenes interesseorganisasjon ASEH.

- Han var veldig frustrert over sitt eget lands system. Dette er jo et potensielt kjempeproblem for de sveitsiske hotellskolene. De må få orden på eget hus, sier Rasmus Myklebust.

Drahjelp fra hotellnæringen

De siste årene har det i snitt vært mellom 70 og 80 norske elever som hvert år har studert ved en av de sveitiske hotellskolene.

- Det er ikke særlig kjekt å meddele de som har tenkt seg til Sveits i høst om denne nye ordningen, men vi håper på en løsning fra og med skoleåret 2007-08, men det fordrer at Sveits gjør noe, sier ANSAs president.

- Vi har mye å lære av Sveits som turistland, og måten de utnytter muligheter i selv de minste landsbyene for å trekke turister. Derfor er det synd om vi mister denne muligheten til å lære av dem, ikke bare skolemessig, men også fra deres turistvirksomhet, føyer Myklebust til. Han har selv bodd et år i Sveits.

- Nå ønsker vi oss drahjelp fra hotellnæringen i Norge, for å legge press på de sveitiske myndighetene og for å få til en overgangsordning som gjør at norske studenter igjen skal få mulighet til å ta anerkjent hotellutdanning i Sveits, avslutter Rasmus Myklebust.

-----

UNDERSAK_1

Følgende skoler er ikke godkjent av NOKUT og Statens lånekasse for utdanning:

- Glion Hotel School Leysin Glion Bulle

- Hotel Institute Montreux

- Institut Hotelier Cezar Ritz Le Bouveret

- Internationale Schule für Touristik, Zürich

- School of Hotel Management IHTTI Neuchatel

- Schweizerische Hotelfagschule Luzern

- Swiss Hotel Management School SHMS

- Swiss School of Hotel and Tourism Management SSH

- University Center Cesar Ritz, Brig International College of Hospitality

Administration, ICHA

- Ecole Hoteliere de Lausanne

- Les Roches School of Hotel Management Sveits

-----

UNDERSAK_2

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

”NOKUT er et uavhengig, statlig organ. NOKUT skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet.” http://www.nokut.no/

Thumbnail Image: