God februar i nord

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Februar ble en god måned for overnattingsbedriftene i den nordlige delen av landet. Totalt endte tallet på 144000 overnattinger i løpet av vintermåneden.

Dette er en økning på 17.000 overnattinger sammenliknet med februar i fjor, viser SSBs overnattingsstatistikk for februar 2011 . Og mens økningen for landet som helhet var på 1 prosent, var økningen i Nord-Norge på 14 prosent. Mens den norske trafikken har økt med 12 prosent, har utenlandstrafikken gått opp hele 22 prosent. Samtidig ligger Norge som helhet på stedet hvil både hva gjelder innenlands- og utenlandstrafikk. Ser man på januar og februar samlet, har nordnorske overnattingsbedrifter hatt en trafikkøkning på 11 prosent, mens Norge som helhet har en økning på to prosent. 

På Svalbard har man imidlertid opplevd en nedgang i forhold til i fjor, henholdsvis to prosent ned i forhold til februar i fjor og seks prosent i forhold til fjoråret. Men forretningstrafikken til Svalbard økte med 54 prosent i februar 2011, en økning på rundt 800 overnattinger sammenliknet med samme periode i fjor. Antall ferieovernattinger gikk imidlertid ned fra 3400 til 2500 overnattinger; en nedgang på hele 27 prosent. Ferie- og fritidsgjestene stod for 51 prosent av overnattingene på svalbard i februar. 

 

Hotellene i Nord-Norge har nesten 19000 flere gjestedøgn sammenliknet med februar 2010; en økning på 17  prosent. Norge som helhet økte med fire prosent i samme periode. Utenlandstrafikken her har økt med 19 prosent, mens nedgangen for landet som helhet var på fire prosent. 

Utviklingen har vært positiv i alle segmenter, og kurs- og konferansetrafikken har økt med hele 26 prosent, mot null for landet som helhet. Yrkestrafikken har økt med 13 prosent og ferie- og fritidstrafikken med 21 prosent. Finnmark har opplevd en økning i kurs- og konferansetrafikken på hele 118 prosent. 

Campingplasser og hyttegrender har hatt en nedgang på 1400 gjestedøgn i februar 2011 sammenliknet med februar 2010.

Avdelingsdirektør Geir Solheim i NHO Reiseliv Nord-Norge sier i en kommentar at februartallene bekrefter de siste måneders positive utvikling av utenlandstrafikken til Nord-Norge. 

- Det er også positivt å registrere at forretningstrafikken øker i alle fylkene etter en tids nedgang, sier han. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
For de nord-norske overnattingsbedriftene ble februar en opptur.