Gjør vedkapp til miljøbrensel

Publisert Sist oppdatertGilje smiler og forteller og vil vise en annen og mer miljøvennlig historie. Han begynner med å peke på salgstallene, som burde fortelle noe.

– Kunder er ikke dumme. De skal også leve på denne jorden, og ville neppe ha investert i en kjele om ikke de trodde det miljømessig kunne forsvares. Vi snakker om et produkt der man både resirkulerer og produserer energi på en og samme tid. Det er et produkt som er CO2 nøytralt på grunn av ny tilvekst av skog etter den veden som har blitt brent opp. Om veden råtner i skogen eller brennes opp så frigis like mye CO2 – som igjen bindes opp igjen når et nytt tre vokser opp, forteller Jo Helge Gilje.

Det er også snakk om en teknologisk løsning der man ved hjelp av vakuum, akkumulatortank og effektive vekslere mellom røyk og vann, har en løsning som kan konkurrere med det meste, også miljømessig når det gjelder produksjon av varme.

Bærekraftig energibruk

Med dagens enorme miljøfokus, der man knapt blir tatt alvorlig som bedrift om man ikke kan miljøsertifisere nær sagt alt innen produksjonen, ser Gilje klart at moderne miljøsikrede vedkjeler vil kunne få en ny vår.

– De gir bærekraftig energibruk, gjennom resirkulering. Vedkjelene vil kun være svært lønnsomme der brukeren har mer eller mindre gratis tilgang til kapp, slik som gamle paller og annet brukt tremateriale som man ellers måtte betalt for å bli kvitt. Hvilket vil være veldig interessant for industribedrifter, mens tilgang på egen skog selvfølgelig er bøndenes store fordel. Har man tilgang til dette vil også investeringen komme tilbake i løpet av ca. fem år. Levetid på kjelene varierer avhengig av bruk, men er typisk mellom 10 og 20 år, sier Gilje og understreker at det ikke betyr at all investering da må gjøres en gang til. – Akkumulatoren vil kunne leve mye lenger.

– Vi har solgt 900 kjeler siden starten av vårt heleide bioselskap. Selskapet er nå integrert inn i SGP Varmeteknikk AS, som nå i all hovedsak selger produkter rettet inn mot fornybar, vannbåren oppvarming.

Spart 2,25 millioner liter olje

Ettersom vedkjele er en solid investering er 900 på 12 år et svært høyt tall.

– Oss bekjent er det ingen leverandører her til lands som en gang er i nærheten slike salgstall, forteller Gilje. Selv om han selvfølgelig har stor og usvikelig tillit til en god selgerstab, kan de ikke alene sørge for slike salgstall om de selger et produkt som ikke har noe ekstra ved seg. Gilje forteller i denne sammenheng at man for å få ut tilsvarende energimengder som disse kjelene tilsvarer hvert år måtte man brukt 2,25 millioner liter olje. Svært mye burde være sagt allerede der. Og det har tydeligvis også miljøbevisste kunder forstått.

– SGP ble i 2008 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Vi jobber med miljøvennlige løsninger på energisiden, og da er det viktig for oss at vi også er miljøbevisste i alt vi foretar oss internt i bedriften. SGP er således også en foregangsbedrift i vår bransje og vi ønsker å gå foran med et godt eksempel, fortsetter Gilje som understreker at SGP er ”paraplyen” som består av selskapene SGP Varmeteknikk AS hvor vårt tidligere SGP Biovarme inngår, og Sempa Energi AS. Sistnevnte er enkelt sagt SGPs arm på Vestlandet. ,

Om vedkjeler

 ,

SGP tilbyr et bredt spekter av moderne vedkjeler for produksjon av vannbåren varme og varmt forbruksvann. Alle vedkjelene har røykgassvifte og totrinns forgassingsforbrenning, noe som gjør dem miljøvennlige og gir høy virkningsgrad, samtidig. Røykgassviften gjør det behagelig å fyre da denne hindrer røyk i å sive ut i fyrrommet fra kjelen.

Kjelene tilfredsstiller kravene i forskriftene for miljøvennlige produkter nr 13/98 MZP CR. Biomasse produserer et CO2 nøytralt utslipp, og er dermed med på å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

Utslipp av røyk, sot, aske m.m. er på bakgrunn av det nevnte nærmeste eliminert fordi man får en ekstremt effektiv forbrenning, og i tillegg bruker røykvekslere slik at du kun vil se en liten varmedis på toppen av pipen. Kun ved oppstart av kjelen kan det bli litt røyk, men ikke problematisk mye. Den forsvinner så fort kjelen blir varm. , , ,

Hovedoppgave for vedkjelene er oppvarming av varmtvann – dusj, spa, tappevann, koking osv. Vedkjeler selges derfor alltid med akkumulatortank.

Innovasjon Norge støtter bøndene når det gjelder vedkjeler, men store positive endringer i støtteordningen ser ut til å være på gang. Noe som blant annet ble understreket da landbruksministeren under et besøk i Øvre Eiker nylig uttalte at han vil utrede støtteordninger for vedfyring i hjemmene.

 ,

Andre aktuelle målgrupper er barnehager, hoteller og spesielt industri. SGP ser at for industrien, spesielt dem som har mye tre i sin produksjon, kan vedkjeler være et energimessig columbi egg. Avfall fra en del av produksjon kan brukes til vannoppvarming i en annen. Selskapet har derfor store forventninger til å vise industrien hvilke innsparinger, muligheter og bedret miljøimage de vil få ved bruk av vedkjeler til oppvarming.

 ,

Thumbnail Image: