Gjestedøgnstatistikken 2009

Publisert Sist oppdatert

Gjestedøgnstatistikken 2009

Hotell

Året 2009 ble bedre enn fryktet for hotellene i Nord-Norge. Totalt var det bare 4.500 færre hotellgjestedøgn enn i 2008, en prosentvis nedgang på 0,3 %.

Norge totalt hadde en nedgang på 3,1 % i 2009.

Norske gjestedøgn hadde i 2009 en prosentvis vekst på hotellene i Nord-Norge på 3 %, mens utenlandske gjestedøgn hadde en reduksjon på hele 10,6 %.

Det er forskjeller internt i landsdelen, Nordland har en vekst i totalt antall gjestedøgn på 2,1 %, Troms en nedgang på 2,8 %, mens Finnmark har en liten nedgang på 0,9 %.

Ut fra tallene i statistikken er det tydelig å se at det er forretningstrafikken - og da spesielt kurs og konferansemarkedet - som har sviktet, sier regiondirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, i en kommentar.

Kurs/konferanse i Nord-Norge har en nedgang i 2009 på 8,5 % i forhold til 2008, mens yrkestrafikk har en nedgang på 1,2 %.

Ferie- og fritidstrafikken derimot har en vekst på 3,2 % i 2009 i landsdelen, takket være en økning av innenlandstrafikken.

Privatmarkedet fra Norge øker, mens forretningsmarkedet innskrenker.

Oppnådd pris pr rom

Tallene viser at landsdelen hadde en vekst i oppnådd pris pr rom. Gjennomsnittsprisen i Nord-Norge var pr rom i 2009 kr. 814,- mot kr 801,- i 2008. En prosentvis vekst på 1,7 %.

Beleggsprosent

Det har vært en nedgang i beleggsprosenten for Nord-Norge på 2,6 % i 2009, mens Norge totalt har en nedgang på 8,3 %. Dette betyr at det er kommet flere hotell/hotellrom på markedet. Nedgangen i beleggsprosenten er høyere enn nedgangen i antall gjestedøgn

Camping/Hyttegrender

På camping og hyttegrender har det i 2009 totalt vært 1.008.000 overnattinger i Nord-Norge, 23.000 færre enn i 2008, - 2,3 %. Nedgang av norske overnattinger på camping har vært 1 %, mens utlendinger har en nedgang på 4 %.

Internasjonal markedsføring/forhold

For å innhente tapte gjestedøgn fra utlandet trengs betydelig økning i den internasjonale markedsføringen av Nord-Norge.

Den norske kronekursen har styrket seg betydelig i forhold til andre valutaer i 2009. Dette medfører høyere kostnader for utenlandske gjester i Norge. Samtidig betyr det at det er rimeligere for nordmenn å feriere i utlandet. Dette har derfor en dobbel negativ effekt for norsk reiselivsnæring.

Alle tall er hentet fra SSB`s overnattingsstatistikk for desember 2009 som ble offentliggjort tidligere i dag.

Vedlagt følger tallene nærmere spesifisert på segment og oppnådd pris pr rom.

Statistikken finnes også på http://www.nhoreiseliv.no/statistikk/category648.html

Se for øvrig http://www.statistikknett.no/nord-norge for nærmere spesifikasjon og sammenligninger, samt andre regioner i landsdelen. Disse tallene vil imidlertid ikke være klare før om noen dager.

Thumbnail Image: