Gjennomslag for høyere avskrivningssatser

Publisert Sist oppdatert

- Dette har vært en fanesak for Norsk Teknologi i flere år og representerer et viktig gjennombrudd for blant annet energieffektivisering i bygg. Endringen vil medføre betydelige investeringer i nye og bedre tekniske installasjoner som for eksempel varme- og ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. Dette vil realisere en rekke samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster, sier adm. direktør Jostein Skree i Norsk Teknologi.

De nye avskrivningsreglene vil legge til rette for bedre teknologi enn med dagens sats på to prosent. Forslaget vil fremme økt energieffektivisering i bygg med et innsparingspotensial på minimum 14 TWh, som med dagens pris tilsvarer ca 11 milliarder kroner. Andre gevinster er bedre inneklima og arbeidsmiljø, samt økt produktivitet. Infrastruktur for IT, tele og elektro vil bli oppdatert samtidig som brann- og elsikkerheten vil bli forbedret, sier Jostein Skree.

Thumbnail Image: