Generasjonsskifte byr på utfordringer

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Mange bedrifter står på terskelen til et generasjonsskifte på eiersiden i nærmeste fremtid, og ekspertene frykter at ikke alle er godt nok forberedt.

I en fersk måling som er utført blant bedrifter med 20 eller flere ansatte, oppgir 27 prosent at de sikkert eller sannsynligvis står foran et generasjonsskifte på eiersiden i løpet av de neste fem årene. 

 

Undersøkelsen blant næringslivsledere er utført av Perduco for advokatfirmaet Grette.

– Det betyr at problemstillingen er aktuell for flere tusen norske bedrifter. Det er grunn til å frykte at mange av dem ikke forbereder seg godt nok, sier Tore Karlsson, partner i advokatfirmaet Grette, i en pressemelding.

De fleste ledere har en klar oppfatning av hva som er de mest utbredte svakhetene når en bedrift gjennomfører et generasjonsskifte.

– En fjerdepart svarer at planleggingen og tilretteleggingen starter for sent. 17 prosent peker på at det kan oppstå uklarheter om fremtidig strategi. Dette samsvarer godt med vår egen erfaring, sier Karlsson, som har bistått et stort antall virksomheter i slike prosesser.

 

Mister grepet

Andre utfordringer som nevnes hyppig er uenighet mellom involverte parter, svekkelse av bedriftskultur og arbeidsmiljø, samt økt fare for salg eller nedleggelse.

– Tall fra utlandet bekrefter at dette er reelle problemstillinger. Over 70 prosent av familieeide bedrifter i USA er enten solgt eller avviklet før andre generasjon får mulighet til å overta, sier Ole I. Iversen, partner i konsulentselskapet Assessit og førsteamanuensis i organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI.

Mange familiebedrifter har samme toppleder i 20-25 år, påpeker han. I løpet av denne perioden vil det ha skjedd store endringer i teknologi, forretningsmodeller og markedsforhold.

– Mange mister grepet uten å oppdage det før det er for sent. Moralen må være å planlegge generasjonsskifte i god tid, ikke minst sørge for at neste generasjon har den kompetanse og de ferdigheter som er nødvendig for å lede bedriften i en ny tid, sier Iversen.

 

Vil lære mer

Norske advokater får jevnlig henvendelser fra bedrifter som trenger bistand i forbindelse med forestående generasjonsskifte. Interessen for informasjon og kunnskap er betydelig.

28. februar avholder advokatfirmaet Grette seminar om temaet.

– Der vil vi gjennomgå en rekke spørsmål knyttet til planlegging, eierstyring etter gjennomført generasjonsskifte, skatterett relatert til dette og finansiering av seniorenes økonomiske behov etter gjennomføringen, sier partner Kollbjørn Johnsen i Grette.

Han mener det ofte tas for lett på utrednings- og analysearbeidet i forkant.

– I mange tilfeller ser vi også at gjennomføringen av generasjonsskiftet skjer uten at den nære familie eller eksternt ansatte ledere i tilfredsstillende grad blir trukket inn i prosessen, sier Johnsen.

Teaser:

Mange bedrifter står på terskelen til et generasjonsskifte på eiersiden i nærmeste fremtid, og ekspertene frykter at ikke alle er godt nok forberedt.

Main Image:
Thumbnail Image: