De tror, de tror, på sommeren

Hele 89% av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, tror at sommeren 2014 blir som i 2013 eller bedre.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig er 71% av bedriftene ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens vel 26% er ”midt på treet”.

Medlemsundersøkelsen viser at det er meget stor optimisme blant medlemmene i HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Datainnsamlingen ble avsluttet 8. juni, 219 bedrifter svarte og undersøkelsen fikk en svarprosent på 54.
– Selvsagt er vi veldig fornøyde med disse tallene, sier daglig leder i HANEN Bernt Bucher Johannessen. – Samtidig må vi huske på at en rekke av våre medlemmer har hovedsesongen på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene. Men sommersesongen er meget viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser. At hele 89% av de som svarte, tror på en like god eller bedre sommer i år sammenlignet med i fjor, viser at det er stor tro på at dette blir en god sommersesong for de fleste av våre medlemmer. De samme undersøkelsene i 2013 og 2012, viste tilsvarende forventninger på 81% og 80%, så troen på en god sommersesong har holdt seg høy gjennom mange år – og slått til de tidligere årene!