Carlson Hotels selges til Kina

Før helgen offentliggjorde Carlson salget av Carlson Hotels Inc til det kinesiske konsernet HNA Tourist Group. 

Publisert Sist oppdatert

Transaksjonen inkluderer Carlsons eierskap i Rezidor Hotel Group AB, tilsvarende 51,3% av aksjene. Transaksjonen er forutsatt at det godkjennes av myndighetene. Går det gjennom betyr det at varemerkene Radisson Blu og Park inn blir kinesisk eid.

Ifølge svenske regler, gjengitt av den svenske avisen Dagens Industri og TravelNews – må HNG Group legge inn et pliktbud på resten av aksjene i Rezidor. Budplikten uteblir om man reduserer sin eierandel til under 30 prosent innen fire uker.

Sparer på informasjonen

Hotellkjeden er foreløpig sparsommelig med informasjonen rundt salget.

– Rezidor Hotel Group AB noterer at Carlson har kommet til enighet om å selge sin hotellvirksomhet. Rezidor har ingen ytterligere informasjon angående transaksjonen eller HNAs planer for sitt eierskap i Rezidor og heller ikke et mulig offentlig bud Rezidors øvrige aksjeeiere. Rezidor går ut fra at dette vil klargjøres i nær fremtid og ønsker HNA velkommen som ny majoritetsaksjeeier.