Blant Norges beste arbeidsplasser

Publisert Sist oppdatert

Solfrid Sæberg, HR-direktør i Scandic Norge.

Scandics årlige internundersøkelse, VOICE, viser tydelig at gode rekrutteringssystemer, programmer for nyansatte, samt kompetanseutvikling er noe av det viktigste Scandic gjør. Det er lov å være flink, og de ansatte ser muligheter for egen utvikling. Scandic Norge har et snitt på 92 av 100 oppnåelige poeng, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

VOICE-undersøkelsen viser at ansatte føler seg respektert av overordnede, og at de har innflytelse på egen arbeidsplass. Undersøkelsen viser at de ansatte har fått økt sin kompetanse, og at de selv opplever bedre opplæring av nye medarbeidere og tilgang på selvutvikling.

Som alle andre i servicebransjen er Scandic avhengig av dyktige og tillitsvekkende ansatte. Menneskene er de første kundene møter, og deres trivsel på arbeidsplassen er avgjørende for god kundebehandling og service. Det krever kontinuerlige tiltak og karrieremuligheter for å stimulere til egenutvikling og trivsel internt.

Scandic scorer høyt i forhold til andre større bedrifter når det gjelder trivsel på arbeidsplassen. - Dette tror vi har med Scandics verdier å gjøre, sier Sæberg. VOICE settes inn i en sammenheng i Scandics lønnsomhetskompass med omtanke i sentrum og det sosiale, helse og miljø som hovedelementer. Dette fokuseres det på i medarbeidersamtaler og all annen aktivitet. Hilton, Scandics eier, har adoptert 'omtanke' i sitt vokabular. - Alt vi gjør har røtter i dypt forankrede verdier. De ansatte ser og merker at det er konsekvent i hele bedriften. Slikt skaper tilhørighet og stolthet.

- Rekrutteringsprosessen er noe av det viktigste vi gjør i en servicebransje. Dette arbeider vi svært bevisst med, sier Sæberg. Når noen er ansatt går de gjennom introduksjonsprogram med e-læring, instruksjoner, prøvebo-opplegg. I denne prosessen føler nye medarbeidere at de blir tatt på alvor, får utviklet sine talenter og blir sett. Scandic bruker også mange ressurser på utvikling av gode mellomledere.

VOICE rapporten inneholder 54 spørsmål. Det lages rapporter for hver avdeling, en rapport for hvert hotell og en for hele Norge. Sistnevnte sammenlignes med lignende undersøkelser i andre Scandic-land. Norge kommer best ut i Norden.

- Undersøkelsen er et godt verktøy for avdelings- og toppledere i kjeden slik at de kan utvikle og iverksette handlingsplaner og forbedringer. Scandic foretar VOICE-undersøkelsen årlig, en prosess som ledes av Scandics HR-direktører. (Kilde: Scandic Norge)

Thumbnail Image: