Bevarer jernbanehistorie

Publisert Sist oppdatert

Østbanebygget pusses nå opp og åpner om halvannet år som hotell med rundt 160 rom.

Første del av Østbanen ble bygget i 1854 og er landets eldste trafikknutepunkt. Fasaden er fredet av Riksantikvaren, og når bygget nå renoveres om til hotell, skal også deler av innmaten beholdes intakt.

KRONEROMMET: Prosjektleder Trond Rusten i Rom Eiendom (foran), og byggeleder Kai Heidenreich Raa i ÅF (bak) i det staselige kronerommet på Østbanen. (Foto: ÅF, Kaia Means)

– Kronerommet, jernbanens gamle styrerom, er ett av værelsene som er fredet. Det skal bli en suite i hotellet, sier prosjektsjef Trond Rusten i Rom Eiendom, som eier bygget. Rom Eiendom er eiendomsselskapet til NSB.

Også stasjonsmesteren kontor skal bli suite.

Reparerer skader
Konsulentselskapet ÅF er byggeleder for hotellet, og har den utfordrende oppgaven med å koordinere byggearbeidene og restaureringen slik at de antikvariske verdiene blir ivaretatt på best mulig måte.

I det elegante kronerommet er det en sjelden gyldenlærtapet. Deler av tapetet har fått soppskader og skal nå utbedres.

– Renoveringen er så omfattende og kompleks at vi må hente kompetanse utenfor Norges grenser dersom man skal bringe tapetet tilbake i tilnærmet original form, sier byggeleder Kai Heidenreich Raa i ÅF.

Takhøyden på hele fem meter skal opprettholdes i dette rommet.

– Originale vinduer inklusivt originalt glass skal beholdes, det samme skal antikvariske møbler og veggmalte reklameplakater fra 1880-tallet, sier Raa.

Fjerner tysker-påbygg
Selve Østbanen er bygget i tre etapper. Første del sto ferdig da Norges første toglinje mellom Oslo og Eidsvoll åpnet i 1854.

Den store Østbanehallen ble bygget i 1878-82. Økt trafikk førte til ombygninger i 1907 og 1920.

Men ikke alt gammelt skal tas vare på. Gesimsen som tyskerne satte opp i 1940, skal fjernes.

Hotellkjeden Choice skal leie bygget og drive hotellet i det gamle Østbanebygget. Etter planen skal hotellet ta imot de første gjestene på nyåret 2012.

Thumbnail Image: