Bærekraftige møter er neste miljøsatsing for Scandic

Publisert Sist oppdatert
Med blant annet svanemerkede trykksaker og tusjtavlepenner, ut-videt kildesortering og fjerning av engangsforpakninger, vil hotellkjeden gjøre valget enkelt for konferansebestilleren med et løfte om å spare opptil 185 kg* fossilt karbondioksid.

Internasjonalt har etterspørselen etter såkalte «grønne møter» blitt stadig vanligere. I går mottok Scandics møteprodukt IMEX Green Meetings Award i forbindelse med åp-ningen av IMEX-messen i Frankfurt. I påvente av en tydelig, nordisk sertifisering for møter, tar hotellkjeden Scandic initiativet og lanserer sine egne bærekraftige møter.

«Ettersom alle våre hoteller, med noen få unntak, er svanemerkede, er det nå natu-rlig å ta neste skritt og også tilby bærekraftige møter,» sier Jan Peter Bergkvist, Direktør med ansvar for miljø og bære-kraft, og en del av Scandics konsernledelse. «Sammen med høyt stilte miljø-krav sørger vi også for helheten og inkluderer tilgjengelighet, sikkerhet og helse. Det burde være vanskelig for konferansebestilleren å se bort fra disse unike fordelene ved valg av møteplass,» avslutter han.

Ved at hotellene bygges og renoveres etter Scandics miljøbyggestandard, spares det på ressurser, og utslippene av naturfremmede stoffer reduseres. Dessuten spares naturens ressurser gjennom kontrollert energi og vannforbruk. Selve møtet blir mer bærekraftig gjennom miljømerket møtemateriale, som svanemerkede skrivesaker, vaskbare tavlesvamper, gjennom økologisk kaffe og mat og ved bruk av kranvann fremfor flaskevann. På denne måten regner Scandic med å spare opptil 185 kg fossilt karbondioksid per møte*.

Satsingen rimer godt med hotellkjedens strategi om å redusere de direkte fossile karbondioksidutslippene til null innen år 2025.
Thumbnail Image: