Arcus förvärvar strategiska varumärken

Publisert Sist oppdatert

Arcus Gruppen är Norges ledande sprit- och vinleverantör. Bolaget bildades 1996 på initiativ av norska staten och privatiserades 2001. Bland gruppens mer kända varumärken finns Linie Aquavit, Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka, Hammer Gin och Upper Ten Whisky. I slutet av 2006 förvärvades den svenska vinagenturen Vingruppen. Antalet anställda uppgår till ca 460.
- Genom förvärvet av dessa fyra varumärken får Arcus Gruppen en starkare närvaro i Sverige och får även möjlighet att växa i Finland. Affären ger också betydande synergivinster i den norska produktportföljen, säger Arcus Gruppens VD Jan Tore Føsund.

De fyra varumärkena är marknadsledande inom sina respektive produktområden och hade 2007 en sammanlagd omsättning om ca 54 Mkr. Affären innebär ett betydande resultattillskott till Arcus Gruppen.
- Det är positivt att Arcus har fått möjlighet att förvärva dessa fyra strategiska varumärken, som passar väl in i arbetet med att bygga en nordisk plattform inom vin och sprit, säger Leif Johansson, Investment Director Ratos.

Förvärven av Grönstedts Cognac, Star Gin, Red Port och Dry Anis villkoras av berörda konkurrens­,myndigheters godkännande samt godkännande från EU-kommissionen enligt beslut fattat den 17juli 2008. Ratos tillskjuter inget kapital i samband med förvärven.
 ,
Ratos ägarandel i Arcus Gruppen uppgår till 83%.
Thumbnail Image: