Åpent og transparent

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Påstander om at ISS driver rovdrift på ansatte, motsetter seg organisering, og verken hører eller tar ansatte på alvor, vil konserndirektør Jan Bjørneboe ha seg frabedt. På det sterkeste.

 

– Det forholder seg jo stikk motsatt, sier han oppgitt.

– Vi tar tak i ting og arbeider for å ha en åpen tone, vi oppfordrer våre ansatte til å organisere seg og vi har absolutt ingenting å skjule. Han er mildt sagt indignert over behandlingen ISS har fått i media etter at Dagbladet meldte om dårlige arbeidsforhold på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen.

– Det kan se ut som om vi ikke har gjort noe som helst. Det stemmer ikke, sier han og kan oppvise intet mindre enn 17 forskjellige tiltak på det aktuelle hotellet. Blant annet personalmøter, vernerunder, gjennomgang av arbeidsmetodikk, opplæring og veiledning av støtteteam og HMS-kurs. I tillegg har ISS gjennomført IA-dager for langtidssykemeldte, arbeidsmiljøundersøkelse, både det psykososiale arbeidsmiljøet og situasjonen med hensyn til ergonomi er kartlagt, samt at det er holdt et ”Begeistringskurs” i regi av NAV og HMS-avdelingen.

– Jeg synes vi har gjort en hel del, men når 40 ansatte står frem og sier at det ikke er bra er det klart vi tar saken på alvor, sier han. ISS har per i dag 300 hotellansatte, på landsbasis sysselsetter konsernet ca. 13.000 ansatte.

 

Hva skjedde?

Bjørneboe er samtidig helt klar på at ting kunne vært håndtert på en annen måte. De ansatte kunne blitt involvert i større grad og blitt bedre informert om hvordan arbeidsdagen ville bli som ISS ansatt.

– I tillegg hadde vi for lite kjennskap til Fellesforbundet. Tradisjonelt har renholdsbransjen vært organisert gjennom Norsk Arbeidsmandsforbund, som for øvrig har en tariff som er 15 prosent høyere enn i Fellesforbundet, sier Bjørneboe.

Økt produktivitet var ett av ankepunktene. Det ISS lever av er høyere produktivitet som er et resultat av forbedret teknikk. Det betyr ikke at ”svettefaktoren” er høyere, men at arbeidsmetoden er bedre. Dessuten er det klare regler for når og hvordan det skal varsles hvis en medarbeider har fått tildelt for mye jobb. Det skal enten settes inn flere folk elles så skal overtid avtales med den enkelte. Ett av ankepunktene var at medarbeidere hadde jobbet overtid uten å få betalt og at dette kunne bekreftes med når den enkelte hadde stemplet inn og ut på jobben.

– Men vi har ikke stemplingsur i vårt system, sier Bjørneboe. Han regner med at det er hotellets stemplingsur som er benyttet.

– Selvsagt kan det glippe, men vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss.

 

Inngangsportalen

Rengjøringsbransjen er preget av høy andel fremmedspråklige medarbeidere. Hos ISS er 130 nasjonaliteter representert og firmaet har ca 3000 fremmedspråklige ansatte.

– Vi bruker ofte tolker og medarbeiderundersøkelsene våre er oversatt til 28 språk, opplyser Bjørneboe. Han er klar på at språk er kompliserende, men dette er temaer som kontinuerlig forbedres og arbeides med.

– Dessuten er vår bransje ofte inngangsportalen både til det norske samfunnet og det norske arbeidsmarkedet. Det er vi stolt av.

 

Bred kontakt

– Arbeidstilsynets pålegg tar vi ytterst alvorlig og det retter vi opp i, sier han med ettertrykk. Ett av ankepunktene var mangel på overtidsbetaling til ansatte som hadde brukt sin tidligere arbeidsgivers stemplingsur.

Bjørneboe har brukt mye tid på møter med presse og ikke minst politiske partier siden Dagblad-saken kom opp før jul. Selv hadde han foretrukket å intensivere arbeidet med å gjøre ISS til et av landets beste rengjøringsbyråer - både for kunder og ansatte.

Teaser:

Påstander om at ISS driver rovdrift på ansatte, motsetter seg organisering, og verken hører eller tar ansatte på alvor, vil konserndirektør Jan Bjørneboe ha seg frabedt. På det sterkeste.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Konserndirektør Jan Bjørneboe kjenner seg ikke igjen i karakteristikken av ISS.